DEBATTARTIKEL

Thomas Morell:

Trafikpolisen måste omorganiseras

Trafikpolisen i sin nuvarande form har spelat ut sin roll. Trafikpolisens organisation klarar inte ens de grundläggande delarna i lagstiftningen som rör yrkestrafiken. Det menar Thomas Morell från Sveriges Åkeriföretag Skaraborg.Polisen är den myndighet som vid vägkontroller skall lagföra brott inom den yrkesmässiga trafiken, men även de mest duktiga och ihärdiga trafikpoliserna har idag gett upp.

Nyligen gjorde Norska polisen kontroll av fordon vid Norska gränsen där 571 lastbilar kontrollerades. 19 lastbilar fick körförbud direkt. Med tanke på att E6 (tillsammans med E4) är Sveriges mest trafikerade vägar och att kontrollen utfördes av fordon som just kom från E6, är det märkligt att den Svenska kontrollen av regelefterlevnad gav annat resultat.

Hur gick det i Sverige? I den rapport Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen tillsammans presenterade 2013 rörande regelefterlevnaden inom transportnäringen, grundar sig slutsatserna på 341 kontrollerade fordon. I rapporten kan man utläsa följande text, Av de kontrollerade företagen uppfyllde i det närmaste samtliga kraven på nödvändiga tillstånd. Samma goda regelefterlevnad beträffande tillstånd påvisades 2007.

Den cabotagestudie som forskare vid Lunds tekniska har arbetat med under sex intensiva veckor talar sitt tydliga språk. Genom att bläddra bland de offentliga rörelsemönster som visas på Cabotagestudiens hemsida kan alla göra sig sin egen skrämmande bild över hur utländska lastbilar rör sig i Sverige. Studien visar ett helt annat läge än det som myndigheterna redovisar i sin rapport. Nu skiljer det naturligtvis i omfattningen, men det intressanta är att polisen inte ser eller ens förstår sammanhanget. I polisens rapport framgår inte att det kan vara fråga om otillåten cabotagetrafik, olaga yrkesmässig trafik eller annat brott mot yrkestrafiklagstiftningen

Däremot har cabotagestudien genom 161 981 taggningar placerat registreringsnummer vid varje unikt tillfälle på kartan, det vill säga nästan 162 000 positioneringar. Av dessa positioneringar kan man utläsa att 4 600 av 6 805 registrerade rörelsemönster verkar bryta mot reglerna. Det har också fotodokumenterats fusk med registreringsskyltar, vilket innebär ett och samma fordon har olika registreringsnummer vid olika tidpunkter.

Det är anmärkningsvärt att myndigheterna inte ser det som sker runt om i landet. Att kriminell verksamhet tillåts fortgå i sådan omfattning att seriösa åkeriföretag går i konkurs eller tvinga lägga ner sin verksamhet. Trafikpolisens uppgift i samband med kontroll av den yrkesmässiga trafiken, är att skydda det seriösa företagande, därvidlag har de misslyckats å det grövsta.

Polisledningens främsta mål har varit att tillfredsställa statistiska mål framför åtgärder mot kriminell verksamhet. Ett protokoll på ett trasigt halvljus är också en pinne i verksamheten och det protokollet är mycket enklare att producera än en rapport på olaga yrkesmässig trafik.

Åklagarnas insatser är inte bättre, det framgår när man tittar på deras utredningar. Ett färskt exempel är ett fordon som framfördes trots att det varit avregistrerat sedan 2005, var falskskyltat, saknade bromsar och dessutom använde föraren inte färdskrivaren. En färdskrivare som för övrigt inte kontrollerats enligt förordningen. Det ansåg åklagaren vara värt 4 600 kronor i ett strafföreläggande. Samma åklagarkammare anser att en förare som inte har utfört en administrativ åtgärd i färdskivaren skall straffas med 10 000 kronor i böter. Hur tänkte man här? Är det undra på att den kriminella verksamheten i transportnäringen åker räkmacka genom lagstiftningen. Kompetensen inom polis och åklagarväsendet når inte upp till den miniminivå man med rätta kan kräva av dessa myndigheter.

Ett annat exempel, polis och åklagare klarar inte av att utreda ett fall med misstänkt olaga yrkesmässig trafik. Ett ärende som är serverat till myndigheterna med fotografier, färdväg, namngiven beställare, kopior på fraktsedlar och ett antal vittnen som kan beskriva hur transporterna har gått till. Att utreda ett i det närmaste komplett ärende under 10 månaders tid visar hur dåligt den nuvarande organisationen fungerar. Det är en häpnadsväckande dålig insats från myndigheterna och det kan bara beskrivas på ett sätt, uruselt!

I flera TV-inslag samt tidningsartiklar har vi de senaste veckorna kunnat följa cabotagestudiens preliminära slutsatser. Den fullständiga redovisningen presenteras i samband med politikerveckan i Almedalen. I det material vi hittills fått del av visar på ett kapitalt misslyckande från de myndigheter som har till uppgift att övervaka den yrkesmässiga trafiken. De senaste årens katastrofala utveckling visar med all önskvärd tydlighet att det finns allvarliga strukturella brister i arbetsmetoderna. Det är dags att snabbt se över verksamheten och återupprätta en fungerande kontroll av den yrkesmässiga trafiken. I Danmark tas problemet på allvar och man vidtar åtgärder.

Menar den politiska ledningen allvar med termer som trafiksäkerhet, förarens sociala villkor och konkurrens på lika villkor, då måste det till snabba och genomgripande åtgärder! Det är dags att gå från ord till handling och det är bråttom!

Thomas Morell
Regionchef, Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Om artikeln

Publicerad: 2013-06-26 10:15
Kategori: Debatt
Taggar: Debattartikel Rättsfall Thomas Morell Trafikpolisen