VÄGTRANSPORTPAKETET

Vägtransportpaketet:

PROFFS har läst förslaget - som blir offentligt i morgon

Proffs har redan nu tagit del av EU-kommissionens lagförslag i sin helhet. Här berättar vi om de viktigaste punkterna, kryddat med kommentarer från Jens Nilsson (S) och Peter Lundgren (SD).

I morgon offentliggörs Kommissionens lagförslag som senare ska bli EU:s stora Vägtransportpaket. Vi fick möjlighet att ta del av samtliga förslag redan nu och presenterar här ett litet axplock från materialet som bjuder på både gott och ont.

Kommissionens lagförslag visar att det inledningsvis i Artikel 1 handlar mycket om gott anseende och att företagens ekonomi ska kunna redovisas. Att olämpligförklara en transportansvarig som förlorat gott anseende, föreslår man ska innebära att det måste gå ett år innan man kan återfå förtroendet.

Även för företag som endast använder LCV, lätta transportfordon, vill man öka kraven genom att bland annat kräva en transportansvarig.

Det föreslås i Artikel 16 att mer information ska läggas i de nationella elektroniska registren då det förväntas att möjliggöra bättre regelefterlevnad, men det krävs även ett större administrativt samarbete mellan medlemsstaterna, står det i Artikel 18.

Bland annat föreslås ett införande av en maxtid för att svara på motiverade förfrågningar från andra medlemsstater och en skyldighet för medlemsstaterna att genomföra inspektioner av bristande efterlevnad av kriterierna hos företag som är etablerade i andras medlemsstater.

Cabotaget får ta stor plats i dokumentet och i Artikel 8 föreslås det att begränsningen av antalet cabotagetransporter som får utföras i ett värdland som en fortsättning på en inkommande internationell transport, ska tas bort. Istället ska antalet dagar man får utföra cabotagetransporter minskas.

Man vill också att dokument som styrker transporten ska kunna uppvisas vid kontrolltillfället utmed vägen, möjligen kan dokumenten skickas elektroniskt. Detta för att få bort rättsosäkerheten kring när bevisen ska kunna presenteras.

Vidare föreslår man i Artikel 10a att medlemsstaterna ska tvingas utföra ett visst antal kontroller i enlighet med cabotagebestämmelserna och Artikel 14a föreslår att medvetna brott mot regelverket ska leda till sanktioner.

I Artikel 17 står det att ett datum ska bestämmas då medlemsstaterna är skyldiga att rapportera till Kommissionen om bland annat antalet gemenskapstillstånd och förartillstånd som utfärdats under kalenderåret. Man föreslår även att det till Kommissionen ska rapporteras in antalet cabotagetransport-kontroller som utförts under året.

Artikel 5 föreslår ett säkerställande att företag som är etablerade i andra medlemsstater, ska kunna påvisa en verklig och kontinuerlig verksamhet på platsen och i Artikel 3, finner vi ett miljöperspektiv, om än ett svagt sådant.

 

Förhoppningar och oro hos de svenska parlamentarikerna

Trots att våra parlamentariker inte haft mer tid än oss att sätta sig in i Kommissionens förslag, har vi ändå bett om några korta kommentarer.

Jens Nilsson (S) hoppas att Vägtransportpaketet ska visa att Kommissionen tagit till sig de kommentarer de fått från olika håll.
- Särskilt hoppas jag på att de tagit intryck av vår rapport om social dumpning, säger Nilsson som var ansvarig för den rapporten i EU:s Transportutskott.

Han anser för egen del att cabotagereglerna är viktigast och att översynen tar hänsyn till förarnas och åkeriernas erfarenheter av att det inte har fungerat. Att kämpa för schysta villkor och konkurrens på lika villkor och arbetstagarnas rättigheter, är något han brinner för.

Peter Lundgren (SD) befann sig på flygande fot till Estland. Restiden kommer han att ägna åt att i detalj sätta sig in i Kommissionens förslag, men två saker hade han omgående synpunkter på.
- Jag är starkt kritisk till att Kommissionen föreslår att begränsningen av antalet cabotagetransporter tas bort, men jag ser positivt på att medlemsstaterna kommer att tvingas utföra ett visst antal kontroller av dessa transporter, hälsar han.

I morgon (onsdag) blir Kommissionens lagförslag offentliggjorda och därefter fortsätter det stora arbetet med att skapa ett slutgiltigt resultat av förslagen som då blir legislativa. Proffs kommer att följa analyserna och kommentarerna efter offentliggörandet.

Om artikeln

Publicerad: Tisdag 30 Maj 2017, kl 16:49
Kategori: Nyhet
Taggar: EU, Lagförslag, Mobilitetspaketet, Röstning, Vägtransportpaketet

Regeringarna överens

Postnord får statligt miljardstöd

Idag har de danska och svenska regeringarna kommit överens om att stödja genomförandet av den nya produktionsmodellen för Postnords danska verksamhet (Post Danmark).

Polisen redovisar Yrkestrafikveckan:

Cabotagekontrollerna som bortblåsta i statistiken

Under vecka 41 satte polisen extra fokus på den tunga trafiken. Under den insatsen, som för övrigt pågick i hela EU, kontrollerades totalt närmare 1 200 lastbilar här i Sverige – och att kontrollerna behövdes, råder det inga tvivel om. Inför "Yrkestrafikveckan" talades det om att fokusera på cabotagetrafiken.
- Men i polisens summerande rapport finns det märkligt nog inte ens en kolumn för cabotage, konstaterar Göran Rosengren, chefredaktör på Proffs.

Apotea ber om ursäkt för olaglig betongtransport

"Ska inte ske igen"

Igår rapporterade vi om ett lettiskt åkeri med betongbilar som fick betala sanktionsavgifter för överlast och otillåtet cabotage. Betongen skulle levereras till en byggarbetsplats där Apotea bygger ett nytt centrallager och idag ber företaget om ursäkt för det inträffade. Apoteas vd lovar dessutom bot och bättring.

Lettisk åkare fick betala dyrt för olaglig betongtransport

Överlastad lettisk betongroterare kördes av en förare som endast kunde uppvisa gemenskapstillstånd. Inget nyttjanderättsavtal fanns och transporterna uppfyllde inte kriterierna för vare sig cabotagetransport eller ”eget gods”.
Klampen på tills förskottet på sanktionsavgiften betalats, med andra ord. Och under tiden, börjar betongen så sakteliga att stelna...

Rumänskt åkeri fast för manipulation - igen

En rumänsk lastbil som tidigare stoppats av danska Tungvognscenter och som då ertappades med att ha manipulerat AdBlue-tillförseln stoppades återigen av samma grupp poliser. Och även den här gången hade åkeriet trotsat lagen på samma sätt – och mer därtill.

Skärpt lagförslag för utstationeringsdirektivet på bordet – men inte för transportsektorn

Lika lön för lika arbete ska gälla för alla på samma plats. Det blev resultatet när Europaparlamentets sysselsättningsutskott på måndagskvällen röstade för förslaget till nya regler för dem som arbetar i ett annat land än där de är anställda. Detta berättar Marita Ulvskog (S), tillförordnad ordförande för sysselsättningsutskottet och delegationsledare för de svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet.
Transportsektorn omfattas dock inte i nuläget av förslaget, utan kommer att behandlas separat.

Preem tecknar nya transportavtal

Preem tecknar fem nya transportavtal för Sverige med start under hösten 2018. Nya transportörer av drivmedel blir Skanol, Sundfrakt och BDX, medan Thorins och Wibax blir nya transportörer av tjockolja.    

Smugglade över 74 kilo narkotika i lastbil

I dag åtalas en 39-åring vid Helsingborgs tingsrätt misstänkt för synnerligen grov narkotikasmuggling. Tullverket stoppade honom med cannabis och kokain till ett värde av cirka 25 miljoner kronor i missbrukarledet.

Förare anhållna – misstänkta för mordförsök

Göteborgs-Posten rapporterade i helgen om två personer som anhållits misstänkta för försök till mord i Göteborg. De anhölls efter att annan man hittats medvetslös vid en uppställningsplats för lastbilar i Partille.

Aktivister blockerar SCA:s massafabrik

Greenpeace stoppade idag tillsammans med en fyrtiotal aktivister från sju länder tillförseln av avverkad skog till Östrand pappersmassafabrik genom att blockera lastbilsinfarten samt järnvägsrälsen och andra vägar in till området. 

DEBATTARTIKEL

Här stannar Sverige:

Vad kan våra EU-politiker åstadkomma?

EU:s förslag till vägpaket med bland annat cabotageförändringar, möjlighet att ta två förkortade helgvilor. Allt för att den fria marknaden ska stärkas, den fria konkurrensen måste hållas uppe och gälla även transporter.  

VÄRLDSPREMIÄR

Helelektrisk lastbil från Volkswagen

I veckan samlades ett hundratal journalister i Hamburg för en uppdatering om det senaste inom Volkswagens nyttofordonsgrupp. Proffs deltog som enda svenska facktidning. Högste chefen Andreas Renschler identifierade här de nyckelområden som blir avgörande för alla framtida lastbilstransporter. Nämligen logistik, fordon som är självkörande och uppkopplade samt utsläppsneutrala transporter.

DEBATTARTIKEL

Morell, SD:

”Cabotagereglerna missbrukas å det grövsta”

Åkerinäringen har under lång tid påtalat att den olagliga trafiken slår ut den seriösa åkerinäringen. Nu ser vi tydligt att även däckbranshen påverkas negativt av den här situationen. Man ställer sig givetvis frågan – hur många företag och arbetstillfällen skall försvinna innan regeringen vaknar ur sin djupa dvala?
Detta skriver Thomas Morell, riksdagskandidat för SD, i en debattartikel idag. 

Transports ordförande:

”Absurt med yrkestrafikvecka för polisen”

Transportarbetareförbundet pekar idag på det absurda i att polisen nu har ägnat en vecka åt att kontrollera den tunga trafiken på svenska vägar. Med tanke på hur det ser ut och hur bristerna påverkar trafiksäkerheten, svensk åkerinäring och drabbar många människor hårt så borde det alltid vara fokus på detta. Mer resurser behövs, liksom åtgärder som exempelvis gps-övervakning, det menar förbundets ordförande Tommy Wreeth.

Delade meningar om vinterdäckskrav

Eneroth (S): ”Vi måste våga vara proaktiva”

I våras lämnade riksdagen två motioner om utökad vinterdäckslag utan bifall. Man hänvisade till utredningar som gjorde gällande att säkerhetsvinsterna med vinterdäck inte var tillräckliga för en skärpt lagstiftning. Nu skärper istället infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vinterdäckskravet för bussar och lastbilar.

Tidningen Proffs fre 29 september 2017

29 september 2017

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

 

Tidningen Proffs fre 29 september 2017
Stäng

29 september 2017

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Debatt i Ljungby - med fokus på branschproblemen
  • Scanias Opticruise nu med Clutch on demand
  • Proffs har provkört Scania XT
  • Lastbilsfestivalen med extra allt
  • Assen ett paradis för lastilsentusiasten
  • Mittia - en populär träffpunkt för \"skogstokiga\"
  • Ingvars klenod tungbromsad med muskelservo
  • Välbesökt Änglarunda för tredje gången
  • ... och mycket mer ...

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant