VÄGTRANSPORTPAKETET

Vägtransportpaketet:

PROFFS har läst förslaget - som blir offentligt i morgon

Proffs har redan nu tagit del av EU-kommissionens lagförslag i sin helhet. Här berättar vi om de viktigaste punkterna, kryddat med kommentarer från Jens Nilsson (S) och Peter Lundgren (SD).

I morgon offentliggörs Kommissionens lagförslag som senare ska bli EU:s stora Vägtransportpaket. Vi fick möjlighet att ta del av samtliga förslag redan nu och presenterar här ett litet axplock från materialet som bjuder på både gott och ont.

Kommissionens lagförslag visar att det inledningsvis i Artikel 1 handlar mycket om gott anseende och att företagens ekonomi ska kunna redovisas. Att olämpligförklara en transportansvarig som förlorat gott anseende, föreslår man ska innebära att det måste gå ett år innan man kan återfå förtroendet.

Även för företag som endast använder LCV, lätta transportfordon, vill man öka kraven genom att bland annat kräva en transportansvarig.

Det föreslås i Artikel 16 att mer information ska läggas i de nationella elektroniska registren då det förväntas att möjliggöra bättre regelefterlevnad, men det krävs även ett större administrativt samarbete mellan medlemsstaterna, står det i Artikel 18.

Bland annat föreslås ett införande av en maxtid för att svara på motiverade förfrågningar från andra medlemsstater och en skyldighet för medlemsstaterna att genomföra inspektioner av bristande efterlevnad av kriterierna hos företag som är etablerade i andras medlemsstater.

Cabotaget får ta stor plats i dokumentet och i Artikel 8 föreslås det att begränsningen av antalet cabotagetransporter som får utföras i ett värdland som en fortsättning på en inkommande internationell transport, ska tas bort. Istället ska antalet dagar man får utföra cabotagetransporter minskas.

Man vill också att dokument som styrker transporten ska kunna uppvisas vid kontrolltillfället utmed vägen, möjligen kan dokumenten skickas elektroniskt. Detta för att få bort rättsosäkerheten kring när bevisen ska kunna presenteras.

Vidare föreslår man i Artikel 10a att medlemsstaterna ska tvingas utföra ett visst antal kontroller i enlighet med cabotagebestämmelserna och Artikel 14a föreslår att medvetna brott mot regelverket ska leda till sanktioner.

I Artikel 17 står det att ett datum ska bestämmas då medlemsstaterna är skyldiga att rapportera till Kommissionen om bland annat antalet gemenskapstillstånd och förartillstånd som utfärdats under kalenderåret. Man föreslår även att det till Kommissionen ska rapporteras in antalet cabotagetransport-kontroller som utförts under året.

Artikel 5 föreslår ett säkerställande att företag som är etablerade i andra medlemsstater, ska kunna påvisa en verklig och kontinuerlig verksamhet på platsen och i Artikel 3, finner vi ett miljöperspektiv, om än ett svagt sådant.

 

Förhoppningar och oro hos de svenska parlamentarikerna

Trots att våra parlamentariker inte haft mer tid än oss att sätta sig in i Kommissionens förslag, har vi ändå bett om några korta kommentarer.

Jens Nilsson (S) hoppas att Vägtransportpaketet ska visa att Kommissionen tagit till sig de kommentarer de fått från olika håll.
- Särskilt hoppas jag på att de tagit intryck av vår rapport om social dumpning, säger Nilsson som var ansvarig för den rapporten i EU:s Transportutskott.

Han anser för egen del att cabotagereglerna är viktigast och att översynen tar hänsyn till förarnas och åkeriernas erfarenheter av att det inte har fungerat. Att kämpa för schysta villkor och konkurrens på lika villkor och arbetstagarnas rättigheter, är något han brinner för.

Peter Lundgren (SD) befann sig på flygande fot till Estland. Restiden kommer han att ägna åt att i detalj sätta sig in i Kommissionens förslag, men två saker hade han omgående synpunkter på.
- Jag är starkt kritisk till att Kommissionen föreslår att begränsningen av antalet cabotagetransporter tas bort, men jag ser positivt på att medlemsstaterna kommer att tvingas utföra ett visst antal kontroller av dessa transporter, hälsar han.

I morgon (onsdag) blir Kommissionens lagförslag offentliggjorda och därefter fortsätter det stora arbetet med att skapa ett slutgiltigt resultat av förslagen som då blir legislativa. Proffs kommer att följa analyserna och kommentarerna efter offentliggörandet.

Om artikeln

Publicerad: Tisdag 30 Maj 2017, kl 16:49
Kategori: Nyhet
Taggar: EU, Lagförslag, Mobilitetspaketet, Röstning, Vägtransportpaketet

Johan överlevde den allvarliga kraschen

Vill att EU-ekipagen förbjuds vintertid

"Jag ser det som ett problem att man tillåter den här typen fordon i vårt klimat på hala vintervägar". Detta säger Johan Lavås som med en hårsmån klarade livhanken då ett EU-ekipage vek sig och snurrade över på hans vägbana på E4 Mellan Härnösand och Timrå.
Samma tur hade inte en av de andra personerna som var inblandad i den svåra olyckan, som krävde ett dödsoffer.

Regeringen skyndar långsamt med utredning om konkurrenskraft

Den 19 april 2017 debatterade och fattade riksdagen beslut om ett tillkännagivande till regeringen om att tillsätta en utredning för att skyndsamt stärka den svenska åkerinäringens konkurrenskraft. Sten Bergheden (M) konstaterar att utredningen lyser med sin frånvaro och efterlyser den hos infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Skillnad på Streetrace och manipulerad skrivare

Därför kan en lastbil inte förverkas och skrotas

Hovrättsdom fastställer att fordon som används i streetrace är att betrakta som brottsredskap. Därmed ges det klartecken till polisen att förverka sådana fordon. Vi har tittat närmare på om domen är applicerbar även på tunga yrkesfordon som används på ett olagligt sätt. Svaret är ja, men ändå mest nej.

Fixemer åter i rampljuset för otillåtet cabotage

”Polisen kan inte bevisa något, de bara tror”

En tjeckisk dragbil med Fixemer-trailer. Misstänkt, otillåtet cabotage. Vi har sett det förr. Alldeles för ofta, vilket även Fixemer tycker. Martin Urban är ansvarig för Nordentrafiken på Fixemer.
- Polisen kan inte bevisa någonting, de är inte säkra, de bara tror att något är fel, menar han.

Kustbevakningen fann stulna båtmotorer vid hamnkontroll

I samband med en lastsäkringskontroll i Ystad hamn, upptäcker Kustbevakningen tre stulna båtmotorer.
- Vi hittade motorerna i en skåpbil som var på väg ut ur landet. Motorerna låg gömda i bilen tillsammans med däck och fälgar, förklarar Mattias Lindholm, kommunikatör på Kustbevakningen.

Dömd för grov rattfylla drar tillbaka överklagan

Den polske föraren stoppas utanför Sundsvall, döms till fängelse för grov olovlig körning samt grov rattfylla. Han överklagar till Hovrätten, men har nu dragit tillbaka sitt överklagande.

Nu kan vägar öppnas för 74 tons lastbilar

Regeringen har i dag fattat beslut om regelverket kring BK4-bestämmelserna. Det öppnar för Trafikverket att besluta om vilka vägar som ska tillhöra BK4, det vill säga vilka vägar där 74 tons lastbilar blir tillåtna.

Dryga böter och fängelse för fuskande chaufförer - i Danmark

Tungvognscenter Syd ser till att det danska rättssystemet inte tillåts ligga på latsidan. Den här veckan har två chaufförer, en dansk och en turkisk, fått erfara hur den danska rättvisan ser på transportfusket.

Polis och kommun gjorde arbetsplatskontroll på bilverkstad i Ljungby

Under tisdagen gjorde polisen i samverkan med Ljungby kommun en så kallad arbetsplatskontroll hos Padikovi Transport Logistic, en bilverkstad med bulgarisk adress, men med verksamhet i Ljungby.
- Det var en hel del polisbilar på området och poliserna kontrollerade lastbilar som stod parkerade där, berättar en läsare som bevittnade händelsen.

Transportföretagen vill ha avkylningsperiod för cabotagetransporter

Transportföretagen föreslår en "avkylningsperiod" för cabotagetransporter för en ökad tydlighet av regelverket.
- Att göra transportupplägg som mer eller mindre innebär att det bedrivs permanent cabotage är inte syftet med cabotagebestämmelserna, säger Stefan Back på Transportföretagen.

DEBATTARTIKEL

Thomas Morell (SD):

Trafiksäkerhet, vad är det?

De senaste veckorna har vägunderhållet runt om i landet diskuterats i flera forum. Dåligt plogade vägar och ishalka har verkligen blivit ett hett debattämne. Under en bilresa i veckan lyssnade jag på radio Dalarna och där svallade känslorna hos de radiolyssnare som ringde in till studion – med all rätt.
Vägunderhållet har blivit påtagligt sämre de senaste åren och det är något som främst yrkesförarna kan skriva under på.

John Eggens Åkeri riskerar mångmiljonsmäll i ”dieselhärva”

SÅ Skaraborg: ”Hela situationen är olustig”

Branschmedia och dagspress går i februari ut med att ett Skaraborgsåkeri, efter Skatteverkets beslut den 22 december, tvingas betala runt fyra miljoner kronor i moms och skattetillägg för köp av "fuldiesel". Saken kan tyckas vara klar, men så är inte fallet. Beslutet har överklagats till Förvaltningsrätten och kritik på flera plan riktas mot Skatteverkets utredning.

Polskt åkeri fick betala 40 000 för otillåtet cabotage

”En stjärna i kanten till bilinspektören”

Bilinspektören i Helsingborg noterar att några lampor inte fungerar på det polska trailerekipaget. Han beslutar sig för att stoppa det. En stund senare visar det sig att ytterligare ett otillåtet cabotage kan läggas till den redan ganska dystra statistiken.

DEBATTARTIKEL

Förhindra industrins dolda dödsfällor!

I maj dog ännu en lastbilschaufför på jobbet. En truck backade över honom vid lastning på ett stålverk. En tragedi för de anhöriga. Ett djupt personligt trauma för den som körde trucken. Ett allvarligt misslyckande för stålföretaget som lät det hända i sin verksamhet. Och djupt störande för alla oss andra. Det som kanske är mest oroväckande är att den aktör som har mest makt i sammanhanget, Arbetsmiljöverket, inte arbetar aktivt med att undvika dessa olyckor.

Bulgar ska betala 700 000 för manipulerad färdskrivare

När danska Tungvognscenter Syd kontrollerade ett bulgariskt ekipage vid Kolding i fredags, visste poliserna inte att detta skulle bli ett riktigt långt "projekt", som skulle pågå till långt ut på natten mot lördag.
Men för den danska statens del, blev det troligtvis, rent ekonomiskt, en lönsam historia.

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018

26 januari 2018

Proffs är tidningen som vågar sätta fingret på problemen i branschen! Vi riktar oss till alla som varje dag och natt, året runt, arbetar med vägtransporter - och som vill att konkurrensen om uppdragen ska ske på lika villkor. Tycker du som vi? Då ska du absolut prenumerera på - eller annonsera i - tidningen Proffs!

Papperstidningen Webbtidningen

Krönika i Proffs

“”Det finns många goda skäl att ändra vårt beteende i trafiken””

Även i en mindre tät och stressig trafikmiljö än den vi har idag på många platser i landet, är det viktigt att visa hänsyn och omdöme samt att följa de begränsande normer som följer av trafiklagstiftningen. När det gäller vikten av att förare är utan alkohol- eller drogpåverkan håller de allra flesta med. Samtidigt finns det många påverkade förare ute i trafiken varje dag. Som inte fångas in och lagförs. Men som för varje ny stund motorfordonet framförs medför en förhöjd risk också för andra trafikanter.
Läs hela Sven-Erik Alhems krönika »

 

Branschens hemsidor


Söker du företag i branschen? Du hittar dem här: Till Branschens hemsidor »

Annonser

 

Tidningen Proffs fre 26 januari 2018
Stäng

26 januari 2018

  Tidningen Proffs, yrkesförarnas egen tidning, kommer ut 12 gånger per år. Varje nummer är laddat med artiklar från verkligheten, vad som är nytt inom branschen, vilken teknik som ökar säkerheten och vilken som sänker bränsleförbrukningen, med mycket mera.

I det senaste numret skriver vi bland annat om...

  • Framgångsrik skogslogistik i Scaniaägda Lots
  • Cecilia har järnkoll på Lots-transporterna
  • Hur kan man välja att inte köra lastbilar?
  • Konstnär - med lastbilar som canvas
  • Ingenjör med passion för lastbilar
  • Hjullastaren som inte ville till Uppsala
  • Räddningen när olyckan är framme
  • Stoneridge visar framtiden i digital backspegel
  • Volvohytt helt i plast - på USA-museum

Bli prenumerant
Det är enkelt att bli prenumerant, och det kostar inte mer än 315 kr (inkl moms) för ett helår. Klicka dig vidare till prenumerationssidan för att se fler alternativ och läsa mer information.

Bli prenumerant