170 000 Scanialastbilar är uppkopplade

För fem år sedan införde Scania uppkoppling som standard på de europeiska marknaderna. Idag har kunder i mer än 50 länder kopplat upp sig för att få tillgång till tjänster för att följa upp och utvärdera driften av sina fordon. Under 2015 tillkom närmare 70 000 uppkopplade lastbilar och bussar, och idag är antalet uppe i 170 000.

Scanias satsning på uppkoppling startade redan i början av 2000-talet, då de första digitala så kallade Fleet Management-tjänsterna lanserades. Då handlade det om information som hämtades från fordonets elektroniska styrsystem och som användes för att analysera bränsleförbrukning och slitage, som till exempel hur föraren växlat, bromsat och utnyttjat motorns varvtalsområde.

Dessa uppgifter låg till grund för tjänsten Förarträning, som senare kompletterades med Förarcoaching och som idag är bärande element i Ecolution By Scania, som är en applikation som ger möjligheter att minska åkeriets bränsleförbrukning.

Scania har börjat använda uppkoppling för att fjärravläsa fordonsdata och diagnosticera fordonen, vilket minskar stilleståndstiden både vid planerade verkstadsbesök och vid utryckning till fordon som fått driftsavbrott längs vägen.

Nästa steg i utvecklingen av kommunikation med fordonet är service och underhåll som baseras på dess specifika användning och körsätt istället för enbart körsträcka, vilket traditionellt gäller i branschen.

Scania betraktar utvecklingen av elektroniska styrsystem som kärnverksamhet och informationen från uppkopplade fordon som en strategisk tillgång.
– Strategin lades fast under 1990-talet och har bland annat resulterat i att Scania kunnat lansera system för att stimulera och hjälpa förarna att köra bränsleekonomiskt och trafiksäkert, säger Mattias Lundholm, chef för Scanias affärsenhet Connected Services and Solutions.

I slutet av 2014 lanserades Scania Watch, som är lastbilsbranschens första så kallade wearable: ett armbandsur med vilket föraren kan fjärravläsa fordonsdata men även kan få information om kör- och vilotider liksom sin hälsostatus.

Scanias wearables kommer successivt att utvecklas och förenkla vardagen för föraren både när det gäller arbete och fritid.
– Scania Watch är det första exemplet på vår utveckling av uppkopplade tjänster som sträcker sig långt utöver kommunikation med själva fordonet och dess elektroniska system. I framtiden kommer åkerier och förare bara att behöva göra två knapptryckningar – en för att låsa upp sin telefon eller surfplatta och en för att klicka på en Scania-ikon – för kunna beställa alltifrån från tid på verkstaden till mat och annan service vid nästa stopp, avslutar Mattias Lundholm. 

Om artikeln

Publicerad: 2016-01-26 13:52
Kategori: Nyheter
Taggar: Ecolution By Scania Fleet Management Scania teknik