Foto: Henke Olofsson Foto: Henke Olofsson

Världens första fullstora eltimmerbil gjorde historisk första transport på skogsväg

SCA:s världsunika fullstora eltimmerbil har sedan i somras använts för transport mellan terminal och industri.
I slutet av förra veckan togs ett historiskt nytt steg då den första transporten från avverkningsplats i skogen till industri genomfördes.
- Just den här timmerbilen sparar cirka 55 000 kilo koldioxidutsläpp varje år och det körs en väldigt stor volym tunga transporter från skogen varje år. Det här är ett första steg mot att kunna ställa om på bredare front och där kan stora klimatnyttor skapas, säger Susanne Rutqvist, ansvarig för att leda SCA:s klimatarbete.

SCA, Scania och forskningsinstitutet Skogforsk har ett gemensamt projekt där världens första fullstora eltimmerbil används och studeras i Västerbotten. Sedan sommaren 2022 har eltimmerbilen, som vid normal lastning körs med en totalvikt om 64 ton, använts på slingan mellan terminalen i Gimonäs och SCA:s bruk för förpackningspapper i Obbola utanför Umeå.

– Den har fungerat väldigt bra och feedbacken från förare har också varit positiv både när det gäller köregenskaper och att den ger en tystare arbetsmiljö. Det har i sin tur gjort att vi blev nyfikna på att även testköra med last på skogsvägar för att kunna analysera möjligheterna att elektrifiera även ute i skogen, säger Susanne Rutqvist.

I slutet av förra veckan genomfördes första transporten från skog från en avverkningsplats i Djäkneböle i Västerbotten. Eltimmerbilen körde sammantaget två transporter, den ena med en totalvikt på 64 ton och den andra med en totalvikt på 70 ton.

Gunnar Svenson, forskare hos Skogforsk, var på plats för forskningsinstitutets räkning.
– Vi befinner oss mitt i ett paradigmskifte då fossila energikällor snabbt ska fasas ut. Speciellt utmanande är omställningen för skogsnäringens transporter. Genom detta pionjärprojekt skaffar vi oss kunskap om hinder och möjligheter, så att elektrifieringen av de skogliga transporterna ska kunna snabbas på, säger Gunnar Svensson.

Susanne Rutqvist konstaterar att projektet, trots att det ännu inte är färdigt, gett tydliga insikter i utmaningar med elnätet. Exempelvis har SCA inte kunnat uppföra en laddstation på terminalen i Gimonäs, varför eltimmerbilen i dag enbart kan laddas på Obbolas industriområde.

Susanne Rutqvist, ansvarig för att leda SCAs klimatarbete. Foto: Henke Olofsson

– Vi har jobbat framgångsrikt för fossilfrihet på våra industrier och det är uppenbart att näringslivet både vill och kan ställa om även de tyngsta vägtransporterna. Just nu är elinfrastrukturen det största hindret och det behöver skapas förutsättningar att ladda på terminalerna. Terminalerna är hubbar för trafiken, så det är där man får bäst nytta av laddare, säger Susanne Rutqvist.

Projektet drivs av SCA, Scania och Skogforsk och är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-08 09:42
Kategori: Nyheter
Taggar: Closer Reel SCA Scania Skogforsk Vinnova