Transportföretagen

Listar alla artiklar taggade med: Transportföretagen

Foto: Göran Rosengren, arkiv

Utredning föreslår kilometerskatt för lastbilar

Utredningen om ett nytt miljöstyrande system för godstransporter på väg har lämnat över sina förslag till regeringen. Den föreslår att det införs en kilometerskatt för lastbilar, en avståndsbaserad skatt som ska differentieras beroende på lastbilens miljöegenskaper och var den kör någonstans. Lägre i glesbygd, högre i storstäderna.
Regeringen har inte gjort något större väsen av att utredningen nu är klar, däremot har Transportföretagen uppmärksammat det.
Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen, och Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag. Foto: Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag

Organisationer vill ha fler trafikpoliser när nytt regelverk börjar gälla

Den sista delen i implementeringen av mobilitetspaketet skulle ha varit på plats nu i februari. Många andra länder har lyckats, men inte Sverige. Under en pressträff på måndagen redogjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) för nya och skärpta regler för utstationering av förare vid utländska transportföretag. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 15 juni 2022.
Transportföretagen och Sveriges Åkeriföretag är positiva till att arbetet med de nya reglerna har tagit fart och båda efterlyser fler trafikpoliser och bilinspektörer som ska se till att reglerna också efterlevs.