Trafikpolisen

Listar alla artiklar taggade med: Trafikpolisen

MÅNADENS LEDARE
Genrebild. Foto: Göran Rosengren

Fler trafikpoliser är ingen "quick fix"

Fler myndigheter måste engagera sig i vägbrotten

Den som har följt de politiska debatterna på sistone har också blivit fullmatade med löften om en bättre transportbransch – både från höger- och vänsterpartierna. Pajkastning är ett bra ord för att beskriva dessa debatter. Känsliga frågor besvaras med luddig retorik – från båda håll.
Det som man kan utläsa mellan raderna är att den nuvarande regeringen har fullt fokus på att ruska om i polisorganisationen för att på så sätt renodla trafikpolisens verksamhet. Trafikpolisen ska bli en egen enhet, i en eller annan form. Det talas i termer om ”yrkestrafikinspektion”. Men vad menar man egentligen med ”trafikpolis”?