Stöldligor

Listar alla artiklar taggade med: Stöldligor

Fler åtgärder krävs för att hindra utländska stöldligor

Svensk Försäkring och Larmtjänst har i ett gemensamt remissvar framfört synpunkter på betänkandet ”Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid” och konstaterar att det krävs mer resurser till Tullverket om de ska kunna leva upp till ambitionshöjningen den nya lagen innebär. Regeringen och ansvariga myndigheter bör dessutom vidta fler åtgärder för att förhindra de internationella stöldligornas framfart i Sverige.