Polisförbundet

Listar alla artiklar taggade med: Polisförbundet

Fortsatt satsning på högre polislöner

Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om den fortsatta uppvärderingen av polisyrket. Överenskommelsen sätter ramen för kommande lönerevision och innebär en stor satsning på poliser i kärnverksamheten.
VBG onspot

Polisförbundets Lena Nitz om åtgärderna mot poliskrisen:

Otillräckliga åtgärder fem i tolv

Rikspolischef Dan Eliasson har idag presenterat åtgärder för hur han tänker förbättra polisen. Bland annat vill man anställa 600 fler civilpoliser, bygga ut polisutbildningen och se över polisorganisationen.

Nokian

Polisförbundet:

Risken är att poliser inte orkar

Rikspolischefen sade för en tid sedan att man inom myndigheten har klarat av den gångna sommaren bra. Men sju av tio poliser i region Mitt håller inte med honom. Bara två procent upplever en förbättring.

StockholmTM

Polisfack kräver att regeringen tar sitt ansvar

Ett av huvudsyftena med polisens stora omorganisation var att komma närmare medborgarna. Men så blev det inte. Det visar Polisförbundets stora medlemsundersökning som genomförts tillsammans med Novus Opinion.

StockholmTM

Färsk undersökning visar:

8 av 10 poliser funderar på att säga upp sig

Tidningen Proffs har ofta uppmärksammat den oro inför framtiden som råder inom trafikpolisen. Många som vi har talat med har haft funderingar på att lämna myndigheten. Nu visar en färsk undersökning, utförd av Novus Opinion i samarbete med Polisförbundet, att oron är lika stor inom hela poliskåren.
"Oroväckande" och "oansvarigt", menar Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Nokian