Polismyndigheten glömde begära pengar för lönehöjningar

"Skandalöst illa skött"

”Poliser ska ha högre lön”. Har ni hört det förut? Politiker bjuder över varandra i tal och skrift för att göra polisyrket attraktivare i syfte att stävja brottsligheten. Och i såväl budgetar som skuggbudgetar skickar man in den ena miljonen efter den andra för att visa att man menar allvar.
Men vad hjälper det när myndigheten själv glömmer bort att äska pengar till en så naturlig sak som den årliga lönejusteringen?

Polismyndigheten skrev tydligt i sitt budgetunderlag till regeringen att arbetet med fortsatta lönesatsningar för poliser måste fortsätta om man ska nå tillväxtmålet till 2024. Däremot har Polismyndigheten av oklar anledning inte begärt pengar för fortsatt uppvärdering i sitt budgetäskande. Polismyndigheten måste nu i samråd med regeringen ta ansvar för den uppkomna situationen. Så skriver Polisförbundet i ett pressmeddelande.

Polismyndigheten skrev i sitt budgetunderlag att de behöver pengar för att ”inte bara fortsätta, utan också accelerera, arbetet med att uppvärdera polisyrket. Ett sådant arbete spelar en viktig roll för att uppnå tillväxtmålet om drygt 26 000 poliser vid årsskiftet 2024/2025”.

Nu har det framkommit att myndigheten själv inte har tagit med kostnaden för lönesatsningarna i den totalsumma de begärt för nästa år.
– Det är obegripligt varför Polismyndigheten inte har begärt de medel de ansåg sig behöva i sitt budgetunderlag till regeringen. Jag kan inte förstå det annat än att Polismyndigheten som oberoende myndighet är ansvarig för denna oreda, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Hon ställer sig också frågande till hur dialogen mellan regeringen och Polismyndigheten har förts.
– Om det finns en samsyn om att polisyrket måste uppvärderas, hur kan då den här situationen ens uppkomma, säger hon.

Polisförbundet kräver nu att Polismyndigheten och regeringen går till botten med vad som skett och i samråd löser situationen för att den fortsatta uppvärderingen av polisyrket ska kunna fortsätta.
– Uppvärderingen av polisyrket är, precis som Polismyndigheten skriver, nödvändig om de ska nå sina mål med strategi 2024. Det är också nödvändigt om vi ska komma till rätta med de utmaningar vi har idag med gängkriminalitet och organiserad brottslighet, säger Lena Nitz.

Det är inte endast Lena Nitz som är ifrågasättande. Trafikpoliser som Proffs har talat med stämmer in i hennes uttalande.
– Jag vet inte om jag blir förvånad. Mest förbannad, säger en av poliserna.

– Jag kan rada upp oändligt med exempel på hur man missköter sig inom myndigheten, men jag biter mig i tungan, tillägger polismannen.

Flera andra som vi har talat med är (minst) lika arga.
– Skandalöst illa skött. Hade jag gjort en liknande tavla i tjänsten så hade jag troligtvis riskerat min anställning. Jag är inte ute efter att någon ska få sparken, men man måste för fan se till att skärpa upp sig, säger en annan polis.

Om artikeln

Publicerad: 2021-10-07 15:10
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Lönejustering Polisförbundet Polismyndigheten Trafikpolisen