Fortsatt satsning på högre polislöner

Polismyndigheten och Polisförbundet är överens om den fortsatta uppvärderingen av polisyrket. Överenskommelsen sätter ramen för kommande lönerevision och innebär en stor satsning på poliser i kärnverksamheten.

Rikspolischef Anders Thornberg som efterträdde Dan Eliasson, är glad att de enats om en väg framåt för att fortsätta uppvärdera polisyrket.
– Det innebär ett viktigt erkännande av det betydelsefulla arbete som dagligen utförs av våra poliser. Nu skapar vi förutsättningar för att fortsätta stärka svensk polis, säger han i ett pressmeddelande.

Överenskommelsen ger möjligheter till mer attraktiva karriär- och utvecklingsvägar i till exempel yttre tjänst och utredningsverksamheten. En viktig och nödvändig förutsättning för att denna satsning har kommit till stånd är de extra finansiella resurser till polislöner som riksdagen har beslutat om.

Lena Nitz, Polisförbundets ordförande säger att de nu tagit ett bra och nödvändigt steg för att uppvärdera polisers löner.
– Med dagens överenskommelse når vi vårt mål om 15 procent för avtalsperioden. Det är en framgång. Men, det kommer att krävas fortsatta satsningar under lång tid framöver. Polisers löner måste stå i proportion till den kompetens och det ansvar yrket kräver, fortsätter hon.

Lönearbetet går nu vidare med att utarbeta nationella riktlinjer för lönesättningen, inklusive karriär- och utvecklingsvägar. Därefter ska regioner och avdelningar påbörja sitt arbete med lönesättning. Målsättningen är att utbetalning ska ske före årsskiftet.

Om artikeln

Publicerad: 2019-03-14 15:30
Kategori: Nyheter
Taggar: Löneförhandlingar Polis Polisförbundet