Polis

Listar alla artiklar taggade med: Polis

DEBATTARTIKEL
I det aktuella fallet fanns ett ypperligt tillfälle att visa vad beställaransvaret betyder. I stället lades ärendet ner.

Hög tid för särskild kontrollverksamhet för yrkesmässig trafiken

Anläggningslastbilar byts ut mot traktorer som är klassade som lantbrukstraktorer. Transporterna stoppas av Eskilstunas yrkestrafikgrupp som rapporterar traktorernas ägare, chauffören samt beställaren av transporterna. Trots gediget utredningsarbete lägger åklagaren ner ärendet, enligt uppgift på grund av att uppsåt för gärningen saknas. ”Det är hög tid för en särskild kontrollverksamhet för den yrkesmässiga trafiken”, skriver riksdagsledamot Thomas Morell (SD) i sin debattartikel.
Förutom en sanktionsavgift som är den högsta som hittills beslutats om i Sverige i samband med en vägkontroll, har åkeriet sannolikt ytterligare en faktura att vänta - från företaget vars kran fick stå och vänta på godset. Foto: Roger Ogemar.

Högsta sanktionsavgiften i Sverige – efter vägkontroll

Samverkan mellan polisregioner fortsätter med att kontrollanter från Västerås, Eskilstuna, Stockholm och Umeå åter träffats, denna gång på kontrollplats Karleby under en tre dagar lång insats. Syftet är att prova ut nya arbetsmetoder för en ny utbildning inom kontroll av internationell trafik inom polisens yrkeskontroller. Resultatet: ”Det är den högsta sanktionssumma som hittills beslutats om i Sverige efter en vägkontroll”, säger bilinspektör Roger Ogemar.