Miljöpolicys

Listar alla artiklar taggade med: Miljöpolicys

"Klimatförändringen pågår här och nu", sägerSteve Crolius, vd för Carbon Neutral Consulting, USA.

Att välja rätt drivmedel för framtiden en ”guessing game”

Såväl i världen som på hemmaplan har utvecklingen blivit allt mer oförutsägbar. Inte bara sett utifrån det våld och de krig som pågår utan vi måste även hantera en klimatkris. Hur ska åkerier veta vilken sorts fordon de ska investera i när olika länder väljer olika vägar för att uppnå klimatmålen och regeringar svajar mellan än det ena drivmedlet, än det andra. Har att välja rätt fortdon blivit en gissningslek där den som gissar fel riskerar bli utkonkurrerad?