Lastbilstillverkarna har skapat fordon för olika drivmedel och med mycket låga utsläpp - inte minst mindre NOx. På bilden en elektrisk Scania för långväga transporter. Foto: Scania. Lastbilstillverkarna har skapat fordon för olika drivmedel och med mycket låga utsläpp - inte minst mindre NOx. På bilden en elektrisk Scania för långväga transporter. Foto: Scania.

RHA UK: Lastbilar klimatmåltavlor

En ny rapport från brittiska vägtransportföreningen Road Haulage Association (RHA), visar att de giftiga NOx-utsläppen från lastbilar har minskat med minst 72 procent i Storbritannien sedan 2013. Situationen är inte unik för Storbritannien. Likväl fortsätter politiker och klimatorganisationer att använda lastbilar som klimatmåltavlor.

Till stor del har förbättringen drivits av åkerier som har gjort miljardsatsningar i Euro-6-lastbilar sedan 2014. År 2025 kommer dessa utsläpp att ha minskat med 82 procent utan restriktiva åtgärder på lastbilar, enligt RHA:s beräkningsmodell.

Trots de enorma framsteg som branschen har gjort, riktar sig olika klimatpolicys fortfarande oproportionerligt mycket mot lastbilar, menar RHA.

Lastbilar står för mindre än 8 procent av NOx vid vägkanterna, men i vissa fall drabbas de av dagliga avgifter på 100 pund för att få köra i CAZ-områden (Clean Air Zone) i vilka mer effektiva åtgärder får vidtas för att minska utsläppen.

RHA har därför uppmanat den brittiska regeringen att ändra sitt CAZ-ramverk för att säkerställa att inga avgifter tas ut på lastbilar som är nyare än 12 år.

RHA:s vd Richard Smith sade till Motor Transport: ”Det finns fortfarande missuppfattningar om lastbilar och vår industris engagemang för att använda renare luftteknik. Vi har alla en lång väg kvar att gå, men dessa siffror visar att vi gör enorma framsteg för att minska skadliga utsläpp från våra flottor. Vi uppmanar beslutsfattare att erkänna dessa framsteg och målsätta utsläppsminskningar på mer rättvisa och mer effektiva sätt.”

Om artikeln

Publicerad: 2022-09-29 12:30
Kategori: Nyheter
Taggar: CAZ-områden Euro 6-motorer Klimatmål Klimatmåltavlor Miljöpolicys NOx-utsläpp