"Klimatförändringen pågår här och nu", sägerSteve Crolius, vd för Carbon Neutral Consulting, USA. "Klimatförändringen pågår här och nu", sägerSteve Crolius, vd för Carbon Neutral Consulting, USA.

Att välja rätt drivmedel för framtiden en ”guessing game”

Såväl i världen som på hemmaplan har utvecklingen blivit allt mer oförutsägbar. Inte bara sett utifrån det våld och de krig som pågår utan vi måste även hantera en klimatkris. Hur ska åkerier veta vilken sorts fordon de ska investera i när olika länder väljer olika vägar för att uppnå klimatmålen och regeringar svajar mellan än det ena drivmedlet, än det andra. Har att välja rätt fortdon blivit en gissningslek där den som gissar fel riskerar bli utkonkurrerad?

För att få veta mer har vi talat med Steve Crolius, vd för Carbon Neutral Consulting, USA. Han håller med om att konkurrensutsatta företag står inför svåra beslut. Särskilt svåra för företag med gränsöverskridande verksamhet. Oförutsägbarheten och olika länders skiftande policys förvärrar svårigheterna.

Åkerier måste ofta fatta långsiktiga beslut om bland annat investeringar i sin fordonsflotta utan en möjlighet att veta om det om två år fortfarande är exempelvis eldrift som kommer att vara bäst och därmed mest lönsam.

Han är också tveksam till om regeringar låser sig fast vid en lösning, ett drivmedel, som det ultimata.
– Om ett åkeri följer sin regerings beslut och om det sedan är fel väg att gå, står åkeriet med stora investeringar i fordon som blir dyra i drift. Detta kan skapa konkurrensnackdelar gentemot andra länders åkeriföretag i länder vars regeringar valt andra vägar. Då har regeringen skapat en situation som är ofördelaktig för den egna ekonomin, säger Steve Crolius.
“Fel” val leder även till konkurrensnackdelar på hemmaplan om en annat åkeri valt “rätt”.

Ett annat sätt att gå tillväga skulle kunna vara att öppna upp för alternativ som tillåter många olika tekniker och stötta dessa ekonomisk.
– Då skulle tekniken komma från dem som ska använda den och dessutom lägga mest pengar på den, säger Steve Crolius.

Det är absolut en gissningslek, a guessing game, att göra rätt val, men göra val menar han vi är tvungna att göra. I Proffs redaktionella tidning nummer 12, fördjupar vi oss ytterligare i ämnet och Steve Crolius utvecklar bland annat tre råd till åkerier som står inför att förnya sin fordonsflotta för att minska riskerna att misslyckas.

Han framhåller att det idag inte finns någon som med 100 procents säkerhet kan säga exakt vad som är rätt att göra.
– Vad man emellertid inte ska göra är att uppgivet slå ut med händerna och säga att det inte är någon idé att ta initiativ eftersom regeringen gör som den vill ändå, säger Steve Crolius.

Klimatomställningen är en svår utmaning och dessutom förenad med kostnader, höga sådana initialt.
– Men de utmaningar klimatkrisen kommer att drabba oss på inom många olika områden och på många olika sätt, blir mycket svårare och kanske även oåterkalleliga än de utmaningar vi idag möter för att stoppa klimatförändringarna, säger Steve Crolius.

Om artikeln

Publicerad: 2022-11-30 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Carbon Neutral Consulting CO2 Klimatförändring Klimatomställning Miljöpolicys Steve Crollius Växthusgasutsläpp