Lastbilstransporter

Listar alla artiklar taggade med: Lastbilstransporter

NTEX fortsätter att växa i Sverige och Europa

En ökad efterfrågan på trepartslogistik, medför att Ntex fortsätter att växa kraftig både inom och utanför Sveriges gränser. Det är anledningen till att man nu flyttar in i en mycket stor fastighet i Malmö varifrån man kommer att erbjuda gamla och nya kunder dagliga transporter till hela Sverige samt utlandstransporter till och från i första hand Tyskland, Österrike och Schweiz.

Läget katastrofalt för tåggodset

Godstrafiken med tåg missgynnas av staten och utsätts för ojust konkurrens av utländska lastbilar och chaufförer som inte betalar skatt till Sverige. Den tunga lastbilstrafiken betalar inte sina kostnader för vägslitage, olyckor och luftföroreningar.

Premiär för TIR-transport från Kina till Europa – tog 13 dagar

Den första TIR-lastbilstransporten från Kina till Europa startade den 13 november 2018 och anlände till Polen den 26 november. En 7 000 km lång resa på 13 dagar. Siktet är inställt på att i framtiden klara trippen på 10 dagar. Färdvägen gick genom Kazakstan, Ryssland och Vitryssland på en del av Kinas ny Belt & Road-projekt.