En Kinaregistrerad MAN TGX 6x4 på 400 hk som dragbil på den första TIR-trippen från Kina till Europa. Här på en vågstation vid den nyöppnade gränsövergången i Khorgos mellan Kina och Kazakstan. Foto: IRU

Premiär för TIR-transport från Kina till Europa – tog 13 dagar

Den första TIR-lastbilstransporten från Kina till Europa startade den 13 november 2018 och anlände till Polen den 26 november. En 7 000 km lång resa på 13 dagar. Siktet är inställt på att i framtiden klara trippen på 10 dagar. Färdvägen gick genom Kazakstan, Ryssland och Vitryssland på en del av Kinas ny Belt & Road-projekt.

Detta transportinitiativ har skett gemensamt mellan den internationella vägtransportorganisationen IRU och globala logistikföretag som CEVA Logistics, Shanghai Jet-Rail International Transportation och Alblas International Logistics.

TIR står för ”Transports Internationaux Routiers” och är det globala tulltrafiksystemet med plomberade och obrutna gränsöverskridande transporter.

Enligt IRU:s generalsekreterare Umberto de Pretto är den här första TIR-resan inledningen till dörr till dörr-transporter mellan Kina och Europa.

Enligt Torben Bengtsson vid CEVA Logistics Greater China EVP kan den nya routen minska kostnaden upp till 50 procent jämfört med flyg och minst tio dagar i tid jämfört med järnväg.

Världsbanken förutspår att TIR-korridoren kan komma att mer än att dubbla godstrafiken mellan Kina och Europa.

Foto: IRU
Foto: IRU

Om artikeln

Publicerad: 2018-11-28 13:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Lastbilstransporter TIR Transkontinental