Körkortsomhändertagande

Listar alla artiklar taggade med: Körkortsomhändertagande

Före Jul stoppas en lätt lastbil. Överlasten är klart över 100 procent och axeltryck överskrids med råge. Det blev körkortsomhändertagande, avlastning och böter på 4 000 kronor. Idag hade boten blivit densamma på grund av att axeltrycket överskrids med mer än 41 procent. Körkortet tas inte på plats, men vikten måste korrigeras innan vidare färd. Foto: Lars Österberg

Trafikpolis kritisk mot nya överlastregler – ”Ofärdigt”

Det nya regelverket för överlaster trädde ikraft den 1 januari 2021. Det sjösattes utan att vara helt klart i alla delar eftersom inga bötesbelopp är satta. Det, och annat kring regelverket, väcker tankar och funderingar hos trafikpolis Lars Österberg i Hudiksvall: ”Ska vi avstå från att beivra överträdelserna tills bötesbeloppen kommer? Hur länge ska vi vänta? Och vore det inte bra att differentiera boten baserat på hur farlig överlasten är?"