Nu öppnas möjligheter för 17-åringar att ta körkort för lastbil

Enligt EU-kommissionen ska det vara möjligt att köra lastbil i EU tidigare än vad det är idag. I en ny version av EU:s körkortsdirektiv föreslår EU-kommissionen att lastbilskörkort ska kunna erhållas vid 17 års ålder. Fram till sin 18-årsdag får 17-åriga lastbilschaufförer endast köra fordon i sällskap med en erfaren lastbilschaufför. Från 18 års ålder ska unga med lastbilskörkort få köra lastbil ensamma.

– Vi föreslår detta för att öka attraktionskraften för lastbilschaufförsyrket bland ungdomar, vilket är nödvändigt med tanke på bristen på förare, sade EU:s transportkommissionär Adina Vălean, som förklarade förslagen vid tillkännagivandet denna vecka i Bryssel.

– Vi välkomnar det faktum att EU-kommissionen vill ge unga människor möjligheten att bli lastbilschaufförer, kommenterade Raluca Marian, representant för International Road Transport Union (IRU) i Bryssel, om förslaget. Vägtransportbranschen har länge krävt att åldern för att skaffa lastbilskörkort ska sänkas.

EU-parlamentet och EU:s transportministrar i EU-rådet måste fortsatt diskutera EU-kommissionens förslag under de kommande månaderna. Ändringar kan fortfarande göras där. EU-kommissionens förslag om lastbilskörkort är bara en del av ett samlat åtgärdspaket för att öka trafiksäkerheten på Europas vägar.

Åldern då en ung lastbilschaufför får köra lastbil utan medföljande, erfaren chaufför är idag 21 år. Yngre lastbilsförare bör endast få köra ensam med brandkårs- och säkerhetsfordon samt vid provkörningar i samband med service och underhåll.

EU-kommissionen släpper alltså efter kraven från vägtransportbranschen som kräver en grundläggande sänkning av åldern för att skaffa lastbilskörkort utan restriktioner.

Kommissionen föreslår att förare ska kunna ta körkort från 17 års ålder, även för personbilar. Men även när det gäller personbilar bör unga förare till en början endast få köra tillsammans med en erfaren förare. Körkorten för både 17-åriga personbils- och lastbilsförare ska utfärdas med en tvåårig prövotid, under vilken promillegränsen noll ska gälla för förarna.

EU-kommissionen vill också införa ett EU-omfattande giltigt digitalt körkort som kan sparas på till exempel en smartphone. Fysiska körkort bör även fortsättningsvis utfärdas på begäran.

Slutligen vill EU-kommissionen förbättra den gränsöverskridande lagföringen av brott mot trafikreglerna. Dessutom bör förare vars körkort återkallats i ett EU-land inte heller få köra i något annat EU-land.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-06 12:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbristen EU EU-kommissionen Körkort