Klimatomställning

Listar alla artiklar taggade med: Klimatomställning

Aditro Logistics certifierat för Fair Transport

Transporternas klimatpåverkan spelar roll och transporter är en viktig punkt i omställningen till ett hållbart samhälle. Fair Transport är hållbarhetscertifiering för åkeriföretags arbete och utveckling vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande. Samtliga certifierade företag redovisar öppet deras arbete och redogör sin utveckling inom dessa områden. Alla certifierade företag blir löpande granskade av en oberoende tredjepartsgranskning och på så sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet sker i enlighet med uppsatta krav och kriterier.

Mars tillsammans med Einride – 300 ellastbilar före 2030

Nu ingår Mars partnerskap med svenska Einride som en del av Mars satsning för att minska sina koldioxidutsläpp. Målet är att introducera en flotta på 300 tunga elektriska och digitalt optimerade lastbilar i ett nätverk över hela Europa. Partnerskapet väntas innebära en årlig koldioxidbesparing på 20 000 ton innan 2030 vilket motsvarar ungefär 10 procent av Mars Europas totala vägtransportutsläpp. Det skriver Einride i ett pressmeddelande.