Hållbara transporter

Listar alla artiklar taggade med: Hållbara transporter

Företag vill se satsningar på infrastruktur och hållbara transporter

Transporterna väntas öka på vägar, järnväg och till sjöss under de närmaste fem åren, och närmare sex av tio svenska företag är nu oroliga över att eftersatt infrastruktur kan bromsa den egna tillväxten. Företagen vill därför se ökade satsningar på flera transportslag och dessutom efterfrågas även mer fokus på hållbara transporter. Det är några av resultaten från en undersökning riktad till näringslivets logistikchefer som har tagits fram av Tyréns.