Dieselskatt

Listar alla artiklar taggade med: Dieselskatt

Fotograf: Riksbanken

SÅ: ”Inför återbäring av dieselskatt till transportnäringen”

Svensk åkerinäring har inte likvärdiga konkurrensvillkor jämfört med utländska transportföretag när det gäller godstransporter på väg. Löne- och bränslekostnaderna, som är upp till två tredjedelar av näringslivets transportkostnader, är högre eller betydligt högre för svenska företag jämfört med i stort sett alla konkurrerande länder. Konsekvensen blir att jobben hamnar utomlands. Regeringen bör besluta om en sänkning så att dieselpriset motsvarar EU:s mininivå. Det leder, till skillnad från idag, till en bra kontroll över vilka drivmedel som säljs och används, och ökad konkurrenskraft för svenska åkerier.
Detta skriver Sveriges Åkeriföretag, SÅ, i ett pressmeddelande.