Sten Bergheden (M).Fotograf: Ulrika Vendelbo / Moderat.se

Bergheden vill ha lägre skattetryck och kompetenta åklagare

Högre skattetryck på svensk åkerinäring och åklagare som inte prioriterar de svårutredda trafikbrotten, är det något Sten Bergheden (M) vill ha? 
- Nej, blir det tydliga svaret.

I tidigare artiklar i Proffs, tar vi upp hur en omfattande utredning mot DSV om beställaransvar, läggs ner av åklagaren för att hon hade ”behövt höra folk från andra länder” och vi kunde också läsa om åklagarens handläggares förvåning då han skickat ärendet till de särskilda trafikåklagarna i Östersund, som vänder tillbaka handlingarna och hänvisar till en allmän åklagare de själva endast hanterar bötesbrotten.

Är det såhär det ska vara? Att åklagare inte ”ids” lägga ner arbete på dessa ärenden?
– Nej, absolut inte, svarar Bergheden. Vi behöver tydliga domar att följa och det är viktigt att beställaransvaret utökas som riksdagen har beställt, men som regeringen inte levererat än.

Det är viktigt att trycka på rättsväsendet om deras ansvar att ha kompetenta åklagare för trafikbrotten och straffsatserna kan behöva ses över för att öka kravet på åklagarna att utreda brotten, menar han.

Men, vad har vi då trafikåklagare till om de inte utreder de komplicerade trafikbrotten?
– Åklagarväsendet måste ha utbildade och kompetenta åklagare som klarar de svåraste yrkestrafikbrotten, säger Bergheden. Gärna åklagare med specialkompetens.

Han anser regeringen måste kräva detta och att åklagarväsendet redovisar hur man ska lösa problemet.

Har du förståelse för att branschfolk inte tar talet om särskilda trafikåklagare på allvar när de inte hanterar exempelvis beställaransvar och liknande?
– Det är inte acceptabelt att åklagarna inte prioriterar de allvarliga och svårutredda trafikbrotten, säger Bergheden med emfas. Det är en uppgift de ska sköta.

Att ärenden bevisligen läggs ner för att de blir svåra att genomföra, är enligt Bergheden oacceptabelt.
– Jag tänker gå vidare och kräva ett svar av regeringen och ministern om detta.

En ”nygammal” tanke kom under helgens lastbilsträffar upp, som lyfter fram skatteväxling som ett sätt att få exempelvis fler utländska ekipage att tanka ”vit” diesel i Sverige. Vad tycker du om den tanken?
– Åkerinäringen i Sverige har redan idag Europas högsta skattetryck och moderaterna är emot nya lastbilsskatter som exempelvis en vägslitageavgift, svarar Sten Bergheden.

Moderaterna är också emot att höja dieselskatterna då det, enligt Bergheden, skulle försämra konkurrensläget än mer.
Är det då inget bra med skatteväxling alls?
– Det låter bra i början, säger han. Men sedan börjar man höja både diesel- och lastbilsskatten igen.

Han anser att dieselskatten redan idag borde sänkas till EU:s miniminivå för att öka konkurrenskraften hos åkerinäringen. En sådan sänkning har också potential att leda till mer tankning av ”vitdiesel” i Sverige.
– En ny dieselskatt som ska dra in fyra miljarder i ökad skatt till staten, säger vi nej till, avslutar Sten Bergheden.

 

Om artikeln

Publicerad: 2015-08-31 16:01
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselskatt Rättsväsendet Sten Bergheden Trafikutskottet