Regeringen beslutar om förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel

I dag beslutade regeringen om en proposition med förslag om att den tillfälligt utökade skattenedsättningen på jordbruksdiesel ska förlängas i ytterligare sex månader. Förslaget innebär en skattelättnad på cirka 380 miljoner kronor för omkring 25 000 svenska företag.

Den ansträngda ekonomiska situationen i Sverige påverkar jord-, skogs- och vattenbruket hårt. Kriget i Ukraina och den europeiska energikrisen som följt i dess spår bidrar till att drivmedelspriserna är rekordhöga. Med skattelättnaden kan svenska företag kompenseras för delar av kostnadsökningarna och samtidigt upprätthålla och stärka svensk livsmedelsproduktion.

– Med rådande energikris, inflation och krig i vårt närområde befinner sig svensk ekonomi i ett besvärligt läge. Även svenska företag drabbas, och med skattelättnaden kan vi stötta över 25 000 svenska företag som drabbats av ökade priser. Regeringen kommer även att jobba för att skatten på jordbruksdiesel ska ligga på EU:s miniminivå under 2024 och 2025, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Den nuvarande nivån på skattenedsättningen infördes i juli 2022 som en tillfällig åtgärd till och med halvårsskiftet 2023. Enligt förslaget förlängs nedsättningen i ytterligare sex månader, till och med 31 december 2023. Efter nedsättning blir skatten noll kronor för diesel (miljöklass 1) för användning under andra halvåret 2023.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Med jordbruksdiesel avses diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Om artikeln

Publicerad: 2023-03-09 16:54
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselskatt Jordbruk Regeringen Regeringsbeslut Skogsbruk