Riksdagsbeslut idag: Sänkta reduktionsnivåer och sänkt skatt på bensin och diesel

Riksdagen har nu röstat ja till regeringens förslag om ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.
Ändringen innebär att reduktionspliktens krav på minskade utsläpp för bensin och diesel sänks till sex procent för 2024–2026 och att reduktionsnivåerna för 2027–2030 slopas.

I dagsläget ligger reduktionsnivåerna på 7,8 procent för bensin och 30,5 procent för diesel. Syftet med ändringen är bland annat att minska drivmedelspriserna och lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2024.

Riksdagen sa idag även ja till sänkt skatt på bensin och diesel. Det innebär att skatten på bensin och diesel (utom akrylatbensin) sänks 2024 jämfört med den nivå som skulle gällt med nuvarande omräkningsregler. För 2025 räknas skattebeloppen för bränslen om från 2024 års nivåer. För bensin (utom alkylatbensin) sänks de omräknade energiskattebeloppen med 60 öre per liter.

Vidare kommer en utökad skattenedsättning på diesel som används i arbetsmaskiner, skepp och vissa båtar att gälla även för sådan förbrukning som sker under 2024. Ansökan om återbetalning av skatt för jordbruksdiesel ska göras per kalenderkvartal.

De sistnämnda ändringarna börjar gälla den 1 januari 2024 respektive den 1 januari 2025.

Om artikeln

Publicerad: 2023-11-30 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Dieselskatt Reduktionsplikt Riksdagsbeslut