Byråkrati

Listar alla artiklar taggade med: Byråkrati

DEBATTARTIKEL

”Byråkrati bortom rimlighetens gräns”

FAK, Frivilliga Automobilkåren är en organisation vars syfte är att bistå samhället vid stora skogsbränder, översvämningar, kraftiga snöfall eller i händelse av krig. FAK, tillsammans med Bilkåren har medlemmar i hela landet som genom frivilliga insatser ser till att vårt samhälle fungerar även när det utsätts för stora påfrestningar.
FAK bistår myndigheter, regioner och räddningstjänster under kris och krig. FAK och Bilkåren ska vara förstärkningsresurser för Totalförsvaret.
WEBB-TV

Carl-Erik ”Stina” Johnsson:

Stelbent byråkrati skapar onödigt jobb för innehavare av trafiktillstånd

Carl-Erik Johnsson och hans bror skaffade sig en gammal turistbuss för att, som Carl-Erik uttrycker det, ”ha lite roligt på ålderns höst”. Men även om han har lång erfarenhet av åkeriverksamhet, kom det lite som en överraskning hur krångligt och byråkratiskt det kan vara att behålla ett trafiktillstånd om man äger endast ett fordon av den typ som tillståndet gäller för.