DEBATTARTIKEL

”Byråkrati bortom rimlighetens gräns”

FAK, Frivilliga Automobilkåren är en organisation vars syfte är att bistå samhället vid stora skogsbränder, översvämningar, kraftiga snöfall eller i händelse av krig. FAK, tillsammans med Bilkåren har medlemmar i hela landet som genom frivilliga insatser ser till att vårt samhälle fungerar även när det utsätts för stora påfrestningar.
FAK bistår myndigheter, regioner och räddningstjänster under kris och krig. FAK och Bilkåren ska vara förstärkningsresurser för Totalförsvaret.

De frivilliga insatser som medlemmarna i FAK och Bilkåren bistår samhället med är viktiga och bidrar till allas vår säkerhet och trygghet. I ljuset av detta kan man tycka att även myndigheter inser värdet av frivilliga insatser och att de stöttar verksamheter som har samhällsviktiga funktioner.

Men icke, Transportstyrelsen gör sitt bästa för att sätta käppar i hjulen för de organisationer som frivilligt lägger ner omfattande arbete för att säkerställa att vårt samhälle skall fungera, även under svåra förhållanden.

Vad är de då som har hänt?
Försvarsmakten har i samband med fordonsbyte skänkt ett antal äldre lastbilar till FAK. När fordonen lämnar det militära registret måste de registreras i det civila fordonsregistret, så långt gott och väl. Fordonen är av en enklare modell än motsvarande civilt fordon och det finns rimliga förklaringar till det. Men just detta skapar också ett problem eftersom det inte går att montera en hastighetsbegränsare på den här fordonstypen.

Bilarna är av 1990 års modell och då krävs denna anordning. Går det inte att montera en hastighetsbegränsare, kan man inte heller registrera fordonet.

Fordonen skall inte utföra regelrätta godstransporter, utan de skall försörja verksamheten inom FAK och Bilkåren. I detta ingår att transportera elverk, vattensprutor, material för att bygga skyddsvallar, bandvagnar eller annan utrustning för att bistå viktiga insatser när samhället är i behov av hjälp.

Det vore en enkel sak att utfärda en dispens för dessa fordon som trots allt är få till antalet. Men icke, Transportstyrelsen sätter sig på tvären och visar upp en ovilja av sällan skådat slag. Eller är det så illa att de helt enkelt inte förstår vikten av de frivilliga insatserna för att stötta vårt samhälle?

Att myndigheten helt enkelt inte förstår att dessa fordon skall transportera livsviktig utrustning till den civila delen av Totalförsvaret. Bilarna är konstruerade på ett sådant sätt att de inte är i behov av en elektronisk hastighetsbegränsare. Bilarna skall inte heller utföra några godstransporter på den civila marknaden, så de utgör inte ett hot mot den civila transportnäringen.

Nu riskerar fordonen att gå till skroten på grund av byråkratisk oförmåga att se samhällets behov av transporter i händelse av krig eller andra svåra påfrestningar. Dessutom är det ett enormt resursslöseri.
Byråkrati bortom rimlighetens gräns försvårar för alla de frivilliga som bidrar till att trygga vårt samhälle – man saknar ord!

Michael Broo, kårchef FAK Skaraborg
Thomas Morell, tidigare kårchef FAK Skaraborg, numera vice ordförande i riksdagens trafikutskott

Om artikeln

Publicerad: 2023-07-05 08:40
Kategori: Debatt
Taggar: Byråkrati FAK Säkerhet Samhällsresurser Transportstyrelsen