Så får vi ordning och reda i åkerinäringen

Åkerinäringen är en förutsättning för att det moderna samhället ska kunna fungera. För ett exportland som Sverige måste högklassiga lastbilstransporter samverka med järnväg och sjöfart på bästa sätt. Tyvärr har åkeribranschen kommit att präglas av utbredd illojal konkurrens och fusk. Skrupelfria arbetsgivare tvingar chaufförer att ligga ute på vägarna i veckor med löner långt under gällande avtal.

Forskning från Lunds Tekniska Högskola visar att tusentals lastbilar bedriver illegal inrikestrafik i Sverige. Seriösa åkerier som betalar skatter, avgifter och avtalsenliga löner riskerar att konkurreras ut. Så här kan det inte fortsätta.

I andra länder ser det annorlunda ut, ministrar från sju medlemsländer skrev nyligen till kommissionen och krävde åtgärder för att komma tillrätta med missbruket av reglerna. Den svenska ministern Chatarina Elmsäter Svärd fanns inte bland undertecknarna. I en riksdagsdebatt svarade hon ”Till skillnad från några andra medlemsländer är Sverige fortfarande positiv till en helt öppen inre marknad, även för vägtransporter”. Under åtta år har den moderatledda regeringen lagt fram ett enda verkningsfullt förslag mot de illegala transporterna. I Europaparlamentet bagatelliserar moderaten Christoffer Fjellner problemen med illegala transporter på våra vägar.

Vi socialdemokrater har länge drivit att det krävs en mer omfattande kontroll av åkerinäringen. Polisen ska få tillstånd att låsa fast hjulen på en lastbil till dess böterna är betalda. Vi vill även ställa krav på att handlingar som styrker den ursprungliga internationella transporten ska kunna krävas för att en cabotagetransport ska kunna hävdas. Dagens orimligt låga sanktionsavgifter måste höjas till samma nivå som i våra grannländer.

För att främja den seriösa åkerinäringen och värna goda arbetsvillkor behövs åtgärder för ett striktare beställaransvar. Vi är även beredda att införa den Holländska modellen i Sverige, som innebär att chaufförer i regel ska vara anställda av det åkeri man kör för. 

För att finansiera nya investeringar i vägar och järnväg i Sverige vill vi socialdemokrater införa en avståndsbaserad vägslitageavgift för alla tunga lastbilar, såväl svensk- som utlandsregistrerade. Det möjliggör investeringar i infrastruktur som gynnar åkerinäringen och exportindustrin. Lastbilar med goda miljöprestanda ska betala en lägre avgift.

En sund utveckling i åkeribranschen är ett måste för att Sverige ska kunna minska klimatutsläppen och höja trafiksäkerheten. Vi ser vägslitageavgiften kombinerat med infrastruktursatsningar som en del i att uppnå vårt mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.   

Moderaterna vill inte öka kontrollen av regelefterlevnaden. Man har gång på gång skjutit upp införandet av trängselskatt för utlandsregistrerade fordon. På EU-nivå vill man helt avreglera lastbilstrafiken. 

Det ger väljarna klara besked både i Europaparlamentsvalet i maj och riksdagsvalet i september. För socialdemokraterna är en hållbar utveckling i transportsektorn en tydlig del i vår politik för att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Om artikeln

Publicerad: 2014-04-25 00:00
Kategori: Krönika
Taggar: Åkerinäringen Gästkrönika Socialdemokraterna