Thomas Morell intog talarstolen med pondus och fick ett replikskifte med Denis Begic (S).

Nu startar Morells riksdagskamp för en bättre bransch

Han blev riksdagsledamot och sedan invald i Trafikutskottet, Thomas Morell (SD). Idag premiärtalar han i Riksdagen på ämnet en sund åkerinäring. Han talar om fusket som leder till osund konkurrens, men även om den organiserade brottslighetens behov av transporter.

Thomas Morell har ett fyra minuter långt anförande om problematiken som försvårar en sund konkurrens i åkerinäringen, leder till allt fler konkurser bland svenska åkerier och samtidigt främjar den organiserade brottsligheten.

Orsaken till konkurserna är inte ett dåligt företagande, konstaterar han i talet.
– Svaret finner man i den osunda konkurrensen, säger han.

Under de senaste åren har det formligen exploderat med olika aktörer som utför transporter på de svenska vägarna.


Han understryker att det
inte enkom är utländska aktörer som fuskar och det kan mycket väl vara en svensk ägare som gömmer sig bakom ett utländskt företag.

De kriminella har på ett effektivt sätt nästlat in sig i våra logistikflöden, säger han vidare.
– Polisen påtalar att de utländska kriminella nätverken nu samarbetar med de svenska motsvarigheterna på ett sätt de tidigare inte sett, säger Morell.   

Vi talar med Morell efter anförandet och frågar hur det kändes och om han förnam någon respons.
– Det kändes högtidligt att gå fram till talarstolen och jag erkänner att det ”pirrade” i magen och visst fick jag respons, säger han. Jag såg flera ledamöter nicka instämmande, men det var kanske inte så konstigt eftersom jag talade om att komma åt kriminella aktörer.

Härnäst kommer Morell att skriva en motion som behandlar kontrollerna på väg och vikten av att skapa en särskild enhet/myndighet som sköter dessa.
– Polismyndigheten har inte på något sätt levt upp till det ansvar de har i den här viktiga frågan, säger han.


Morell hoppas lyfta
åkerinäringens villkor så det blir tydligt för alla i och utanför riksdagen vad som sker inom transportnäringen. Allmänheten måste också förstå vad det innebär när svensk transportnäring utsätts för osund konkurrens, anser han.

Är det möjligt att dina förslag kan komma att röstas ner på grund av din partitillhörighet?
– De kommer nog att försöka, säger han. Jag har dock fördel av min bakrund och övriga partier lär inte få framgång i kritik om de inte håller sig till fakta.

Kommer de att lyssna på det du berättar, förklarar och lyfter fram? Det ter sig i det närmaste som en principsak att övriga partier inte tar in det som presenteras av Sverigedemokrater.
– Övriga partier måste ta problemen på allvar. Allt annat är otänkbart, säger han. Partipolitiska principer kan inte tillåtas i kampen mot brottslighet.

Foto: Jimmy Ståhl


Om artikeln

Publicerad: 2018-10-17 17:17
Kategori: Nyheter
Taggar: Åkerinäringen Kriminalitet Morell Osund konkurrens Riksdagen Sverigedemokraterna