Mikael Edsäter, vd på Yara, varnar för kostsamma konsekvenser om otillåtna tillsatser blandas in i AdBlue. Mikael Edsäter, vd på Yara, varnar för kostsamma konsekvenser om otillåtna tillsatser blandas in i AdBlue.

”Tillsatser i AdBlue är inte tillåtet”

Liqui Molys presentation av sin nyligen introducerade DEF Anti Crystal Additive Concentrate som ska skydda SCR-systemet från skador har väckt reaktioner. Mikael Edsäter, vd på Yara, varnar för kostsamma konsekvenser om man ändrar AdBluens beskaffenhet: ”Det är inte tillåtet och kan skapa problem när en felkod om AdBluen dyker upp.”

Det var när vi publicerade Liqui Molys introduktion av sin DEF Anti Crystal Additive Concentrate som ska skydda SCR-systemet från skador, som Mikael Edsäter reagerade och inkom med denna debattartikel.

I sin debattartikel skriver Mikael Edsäter; Jag tror säkert produkten fungerar i det stora hela, men dessa avarter kan ställa till fler problem än vad de gör nytta.

Han fortsätter. Först och främst är värmeproblemet ett tekniskt problem för våra åkeriägare, framför allt i norra Sverige under vintern och det är besvärligt, men det är inte produkten som ska bearbetas utan i stället tekniken på fordonen med exempelvis yttre värme runt tanken.

Vi har sett Liqui Molys produkt till och från under året och avråder från att köpa den med hänvisning till gällande standard, framför allt ur fryssynpunkt då frysskydd kan förstöra tekniken.

AdBlue är utformat enligt en standard som heter ISO 22241 där egentligen biltillverkarna har satt specifikationen och den medger inga tillsatser över lag och en av nycklarna till det är att NOx-utsläppen kan minska vilket är hela idén med Adblue.

Vidare kommer den nya Euro 7-tekniken att mäta NOx mer effektivt och det bygger på att ISO 22241 följs då frysmedlet förmodligen drar ner eller höjer densiteten. Jag har inga bevis på det ännu då det inte finns labbtester i nu läget, men faktum kvarstår att motortillverkarna inte godkänner Liqui Molys produkt (och andras tillsatser) som en tillsats

Med en tillsats i AdBluen ändrar du produktens beskaffenhet och densitet, något som alltså inte är tillåtet. Man riskerar även att garantin på fordonet försvinner om tillverkaren är hård.

Ibland får man felmeddelande på AdBlue-systemet och det ska felsökas. Har du då tillsatt något i AdBluen är det helt plötsligt tre aktörer (verkstaden, AdBluen och tillsatsförsäljaren) som ska avgöra vad felet är.

Det är också så att i garantibevis på alla fordon med SCR står det tydligt att inget annat än AdBlue får finnas i AdBlue-tanken. Om så inte är fallet kan man avslå reklamationen. AdBluen i sig är väldigt lätt för ett laboratorium att mäta ut om det är fel på den. Påträffas då tillsatser som inte ska finnas i vätskan tar inte AdBluetillverkarna en reklamation.

Var och en gör naturligtvis som man vill och som jag skrev ovan så löser tillsatsen ett problem i de kalla tiderna – till en viss del. Och ja, det finns ett kylproblem såsom AdBlue är uppbyggt eftersom urean fryser vid -11 grader. Tillsatsen förhindrar frys ner till -16 C, men om man i stället regelbundet fyller AdBlue-tanken under vintern och har maxnivå hela tiden gör mängden av produkt att det inte gör så mycket skillnad i minusgrader.

Kristalliseringsdelen i produkten är ett känt faktum främst när stora motorer går på för låga varv, men det är nästan borta på lastbilar i dag och återfinns mer på gula och gröna maskiner. Detta jobbar bland annat vi själva tillsammans med alla andra i AdBlue-branschen med att se över.

Mikael Edsäter, vd Yara