Foto: Liqui Moly Foto: Liqui Moly

Oljetillverkaren utvecklar tillsats – för AdBlue

Den tyska oljetillverkaren Liqui Moly har nyligen introducerat en ny produkt på marknaden som åtgärdar ett vanligt problem med AdBlue. Tillsatsen, känd som DEF Anti Crystal Additive Concentrate, är utformad för att skydda SCR-systemet från skador.

SCR-systemet är en avgörande komponent i moderna dieseldrivna fordon. Förutom diesel kräver dessa fordon AdBlue för att uppfylla de kväveoxidutsläppsstandarder som gäller i Europa. SCR-systemet omvandlar kväveoxider som genereras under förbränningsprocessen i en dieselmotor till elementärt kväve och vatten i katalysatorn.

Funktionen i detta system kan äventyras på grund av kristalliseringen av urean som finns i AdBlue.

Ureakristaller bildas i ledningarna eller i doseringsventilerna. Det händer när vattnet i rören avdunstar, förklarar David Kaiser, chef för forskning och utveckling på Liqui Moly. I extrema fall kan det leda till blockeringar i AdBlue-systemet vilket potentiellt kan orsaka skador på pumpen och injektorerna eller utlösa ett felmeddelande i motorns styrenhet.

AdBlue-tillsatsen, DEF, injiceras i det varma avgassystemet i lämpliga doser genom en separat tank. Där avdunstar lösningen. Rester kan bildas eftersom en beläggning bildas på ytan av avgasröret där vattnet avdunstar snabbare än urean kan sönderdela”, säger Kaiser.

Enligt Kaiser sänker tillsatsen temperaturen för att få den så kallade Leidenfrost-effekten. Detta främjar den restfria nedbrytningen av AdBlue-lösningen och begränsar bildandet av en film på avgasytan.

En annan utmaning med SCR-systemet är reagensens känslighet för kyla. För att skydda systemet från frysning använder fordonstillverkare värmare, men de aktiveras först när motorn startas. ”AdBlue fryser vid temperaturer under -11,5 grader C. Tack vare vår tillsats kan fryspunkten sänkas till ungefär -16 grader C”, säger Kaiser.

DEF Anti Crystal Additive Concentrate kan användas för alla SCR-system som drivs av en 32,5 procentig urealösning vilket ger en praktisk lösning på vanliga problem som åkerier som använder moderna dieseldrivna fordon står inför, avslutar David Kaiser på Liqui Moly, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-27 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Adblue DEF Kristallisering Liqui-Moly SCR Urea