Genrebild/Proffs arkiv. Genrebild/Proffs arkiv.

Chaufförsakademi för kvinnor

XPO Logistics, en stor europeisk logistikleverantör, har lanserat en Female Driver Academy som syftar till att öka antalet kvinnor i åkeribranschen. Programmet på 12–16 veckor kommer att ge utbildning, med hjälp av XPO:s interna förarutbildningsteam, för att utveckla skickliga kvinnliga lastbilsförare. En svensk undersökning visar dock nedslående siffror vad lönerna beträffar.

Akademin startade i maj och erbjuder betald anställning till deltagarna från dag ett vilket gör att de kan försörja sig under utbildningen. XPO-kunden Saint-Gobain Storbritannien och Irland, har samarbetat med initiativet och erbjuder platser inom deras brittiska gips- och PAM-verksamhet efter avslutad utbildning.

Den första gruppen av förare förväntas vara fullt kvalificerad i augusti i år. Tre av de första deltagarna har uttryckt entusiasm för programmet och lyfter fram stödet från XPO och möjligheten att göra en ”drömkarriär”.

Deltagarna ser akademin som ett viktigt stödnätverk för att komma in i detta mansdominerade yrke.

XPO Female Driver Academy är en del av företagets bredare Driver Excellence Academy, öppen för alla personer över 18 år som vill bli lastbilschaufförer. Akademin erbjuder en väg till att erhålla nödvändiga kvalifikationer för olika fordonstyper.

XPO:s initiativ kommer vid en tidpunkt då åkeribranschen brottas med en betydande förarbrist. Enligt International Road Transport Union (IRU) är endast 4 procent av de europeiska lastbilschaufförerna kvinnor. I Storbritannien är siffran ännu lägre med runt 1 procent. Orsaker som anges utgöra en del av svaret är blandade varav oro för säkerhet, arbetsförhållanden och brist på kvinnliga förebilder är några.

Initiativ för att komma till rätta med denna obalans håller på att växa fram globalt. År 2023 började danska åkeriet Baton Transport rekrytera och utbilda kvinnor i Indien för att köra lastbilar först i Ungern och sedan i Europa. I Wales har det statligt finansierade programmet för personliga lärandekonton framgångsrikt utbildat 19 kvinnor till att bli lastbilschaufförer, vilket lyfter fram potentialen för riktad finansiering för att förbättra mångfalden i branschen.

Men utmaningarna kvarstår, det visar en studie i Sverige från 2022 som avslöjade att trots totala löneökningar inom åkeribranschen har löneskillnaderna mellan könen för lastbilsförare fördubblats under de senaste sju åren. Detta understryker behovet av kontinuerliga insatser för att säkerställa lika lön och möjligheter för kvinnor i branschen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-07-08 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Förarakademi för Kvinnor Kvinnliga Lastbilschaufförer Löneskillnader Säkerhet XPO