Scaniabolag ska installera 40 000 nya laddpunkter

Scania bildar bolaget Erinion med inriktning på enskilda och halvpublika laddlösningar. Detta strategiska beslut innebär att 40 000 nya laddpunkter kan installeras hos kunderna.

Det nya företaget, Erinion startas av Scania för att tillhandahålla lösningar för depå- och destinationsladdning med målet att påskynda införandet av ellastbilar i linje med Scanias syfte att driva övergången till ett hållbart transportsystem.

Erinions lösningar kommer att göra det möjligt för kunderna att sömlöst övergå till utsläppsfria flottor med utmärkt tillgänglighet. Detta blir en nyckelfaktor för att säkra Scanias mål att hälften av försäljningsvolymen i Europa 2030 ska vara elektrisk.

Branschstudier tyder på att depåladdning kommer att vara den primära energikällan både för verksamheter med korta och långa transporter. Som komplement till det publika laddnätverket ger depå- och destinationsladdning egen laddinfrastruktur vid kundens fordonsdepå eller andra bestämda platser.

Detta, menar Scania, innebär flera fördelar: pålitliga laddningsscheman som säkerställer fulladdade lastbilar, ökad drifttid och i slutändan maximal driftseffektivitet och kostnadsbesparingar genom förutsägbara och stabila energikostnader som är anpassade efter varje kunds specifika verksamhet.

Genom att tillhandahålla förutsägbara energikostnader och skräddarsydda lösningar för varje kunds verksamhet möjliggör depå- och destinationsladdning även optimerade laddnivåer och scheman, samtidigt som batterilivslängden och fordonseffektiviteten totalt sett förbättras.

Eftersom depåladdning ofta sker under tider med låg energiförbrukning innebär detta lägre och mer tillförlitliga elpriser, medan destinationsladdning kan ske behovsstyrt medan föraren har rast eller levererar varor.

Scanias forskning, som bekräftats genom pilotstudier med kunder, visar att det finns potential för betydande kostnadsbesparingar med de förbättrade laddlösningarna. Kunderna kan förvänta sig minskade investeringsbehov med upp till hälften och kostnadsbesparingar i driften på upp till 170 000 kronor per lastbil och år.

Depåladdningen blir allt mer avancerad. Det handlar om mer än att tillhandahålla laddare, nätanslutningar och hantera installationer. Med det nya företaget kommer Scanias transportkunder att kunna dra nytta av avancerad integrerad mjuk- och hårdvara samt drifttjänster och support.

De anpassade och modulära lösningarna kan erbjudas som en standardmodell (med kontantbetalningar) eller en flexibel prismodell där kunderna kan kombinera handpenning, finansiell leasing och löpande avgifter för service och underhåll.

Initialt kommer det nya bolaget att etableras på marknaderna i Sverige, Norge, Storbritannien, Nederländerna, Frankrike och Tyskland. En global lansering följer senare.

Den märkesoberoende inriktningen säkerställer att verksamheter av alla slag, oavsett fordonsmärke, kan dra nytta av Erinions laddinfrastruktur och tjänster.
År 2030 beräknas det finnas 230 000 eldrivna lastbilar på de europeiska vägarna (enligt ACEA whitepaper ”European EV Charging Infrastructure Masterplan”). För att stödja denna tillväxt planerar Erinion att installera minst 40 000 laddpunkter hos kunder fram till 2030.

– Med vår lösning kan kunderna känna sig trygga och kan fokusera på sin kärnverksamhet, samtidigt som det specialiserade laddbolaget svarar för den hårdvara, mjukvara, finansiering och drifttjänster som krävs för att driva laddning i stor skala med överlägsen kvalitet och kostnadseffektivitet, säger Jonas Hernlund, Head of Energy and Infrastructure på Scania Group.

– I och med omställningen kommer transportsystemet att förändras. Vårt nya företag för depåladdning är ett bra exempel på ett initiativ som kommer att spela en viktig roll för våra kunder i det framtida transportekosystemet när de går över till eldrivna transporter, säger Gustaf Sundell, Executive Vice President och Head of Ventures and New Business, Scania Group.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-11 15:49
Kategori: Nyheter
Taggar: Erinion Laddinfrastruktur Scania