- Hittills har ingen som protesterar mot miljözonen kunnat visa en annan lösning på det problemet, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad. Foto: Alexander Donka. - Hittills har ingen som protesterar mot miljözonen kunnat visa en annan lösning på det problemet, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad. Foto: Alexander Donka.

Miljöpartiet: Ingen paus av miljözon klass 3

Den 31 december 2024 införs miljözon klass 3 i en del av Stockholms city. Moderaterna har bett Förvaltningsrätten att pausa beslutet. Nu meddelar rätten att det inte är aktuellt.

Dagen innan nyårsafton 2024 införs Stockholms världsunika miljözon i ett område i City. Moderaterna har överklagat beslutet och bett Förvaltningsrätten om inhibition vilket skulle innebära att beslutet pausas i väntan på prövning. Nu har Förvaltningsrätten sagt nej till Moderaternas begäran.
Det innebär att beslutet om miljözon klass 3 gäller tills vidare.
– Alla som rör sig i City kan fortsätta att se fram emot friskare luft, lägre buller och mer levande gator, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Vid sidan av Moderaterna har den nya miljözonen överklagats av Svensk Handel och Visita. Förvaltningsrättens preliminära bedömning är emellertid att det saknas skäl att ifrågasätta miljözonen. Det framgår i rättens beslut om att neka inhibition.

Syftet med miljözoner är att komma till rätta med de skadliga utsläppen från bensin- och dieselbilar.
– Vi har valt att införa en zon i ett område där luften är för dålig och där många människor cyklar och promenerar. Det finns ingen tvekan om att vi har lagen på vår sida, säger Lars Strömgren.
Forskare på Karolinska Institutet har visat att barn som växer upp på Stockholms gator med höga utsläpp har nedsatt lungfunktion redan från sex månaders ålder.

Stockholms stad har redovisat att halterna av kvävedioxid i den kommande miljözonen överskrider WHO:s riktlinjer.
– Avgaserna i centrala Stockholm är en hälsorisk för alla, men särskilt för barn, gravida och äldre. Hittills har ingen som protesterar mot miljözonen kunnat visa en annan lösning på det problemet. Moderaterna sviker stockholmarna, säger Lars Strömgren.

Stockholms nya miljözon har tidigare godkänts av EU-kommissionen. Initiativet hyllas av borgmästare i flera europeiska länder. Post- och leveransföretag välkomnar beslutet och tunga miljö- och hälsoexperter uttrycker sitt stöd. En majoritet av invånarna i Stockholm bedömer att de kommer att påverkas positivt av förändringen.

Vi kontaktar Lars Strömgren och frågar hur han ser på åkeriernas möjligheter att byta ut i alla fall delar av sina fordonsflottor till exempelvis elfordon på så kort tid. Han inleder med att säga att man redan 2021 flaggade för ett fossilfritt innerstadsområde i Stockholm.
– Det finns elfordon att tillgå och i vår dialog med företagen i detta område hör vi att de är positiva till detta, säger Lars Strömberg.

När åkerierna satsar på fordon som får köra i miljözon klass 3 betyder det en betydande investering eftersom sådana fordon, inte minst elfordon, oftast är betydligt dyrare i inköp än konventionella fordon.

Är kunderna som ska köpa varorna som dessa fordon levererar beredda att betala mer för det de köper för miljöns skull?
– Som sagt så är de vi är i dialog med positiva till omställningen och för att underlätta släpper vi på kravet för nattleveranser eftersom elfordon är tystare än de konventionella fordonen, något som uppskattas, säger Strömgren.

Räcker infrastrukturen till för att fordon, exempelvis elfordon, på ett effektivt sätt ska kunna användas för transporter i miljözon klass 3?
– De flesta laddar inte i området utan i stället vid sina depåer vilket innebär att infrastrukturen räcker till, avslutar Lars Strömberg.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-25 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Lars Strömgren Miljö Miljöpartiet Miljözon Klass 3 Nattleveranser Stockholms stad