Lägre vinst än väntat för Frode Laursen 2023

Det nordiska transport- och logistikföretaget behåller sitt gröna tempo men inser att lägre kundaktivitet och kostnadstryck har resulterat i lägre vinst än väntat för 2023.

Under 2023 levererade Frode Laursen AB ett resultat på 20,6 miljoner DKK efter skatt, baserat på en omsättning på 2 154 miljoner DKK. Det egna kapitalet uppgick till 224 miljoner DKK och soliditeten var 28,8 procent.

2023 präglades av en avmattning inom flera branscher, framför allt inom byggbranschen, som är ett av Frode Laursens huvudsegment.
Den sjunkande aktivitetsnivån ledde till kapacitetsanpassningar i början av år 2023, och intäkterna på 2 154 miljoner danska kronor ligger därför i underkant av förväntningarna.

Samtidigt har ökade kostnader inte kompenserats fullt ut på marknaden och har påverkat resultatet negativt. Resultatet på 20,6 miljoner danska kronor anses därför av ledningen vara otillfredsställande.
– 2023 har varit ett utmanande år. Jag är dock nöjd med att vi reagerade snabbt i början av året och med hjälp av duktiga och lojala medarbetare lyckades vi snabbt anpassa kapaciteten, säger CFO Jesper Bejstrup.

Men det är det glädjande att konstatera att Frode Laursen, precis som tidigare år, har lyckats fortsätta sin gröna resa och minska förbrukningen av CO2 per hanterad pall. Det skriver företaget i ett pressmeddelande

Frode Laursen har ett uttalat mål att minska sina CO2-utsläpp med 35 procent från 2020 till 2030.
Från år 2020 till 2022 har företaget lyckats minska utsläppen med 22 procent.

En ökad andel transporter på hållbara bränslen har bidragit till den positiva utvecklingen. När Frode Laursen upplevde lägre fraktvolymer under 2023 beslutade företaget att dra ner på diesellastbilarna och upprätthålla aktiviteten på de fordon som körs på hållbara bränslen. Som ett resultat av detta ökade andelen hållbara bränslen i den totala bränsleförbrukningen från 18 till 26 procent.

– Vi är stolta över att kunna bidra med så konkreta resultat, men vi vill göra ännu mer. Därför har vi också anslutit oss till Science Based Targets-initiativet 2024 och kommer under den kommande perioden att arbeta med att sätta upp mål som tar oss till Net-Zero år 2050, säger Jesper Bejstrup.

Frode Laursen vill utöka sin position som en stark logistikpartner inom affärsområdena lagerlogistik samt nationell och internationell trafik inom segmenten dagligvaror, byggmaterial och återvinning i norra Europa.

Frode Laursens ledning förväntar en fortsatt svag aktivitetsnivå, men räknar med att bolagets position inom de primära kundsegmenten kommer att stärkas och att efterfrågan från nya kunder kommer att uppväga effekten av en minskad efterfrågan.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-03 08:50
Kategori: Nyheter
Taggar: Ekonomi Frode Laursen