Så här planeras anläggningen i Hörby att se ut. Så här planeras anläggningen i Hörby att se ut.

Gasum planerar storskalig biogasanläggning

Planeringsarbetet för Gasums biogasanläggning i skånska Hörby kommun går framåt i full takt och i gott samarbete med de lokala myndigheterna. Användningen av gödsel i produktionen ger imponerande utsläppsminskningar.

Man planerar fem moderna storskaliga biogasanläggningar i Sverige som ska byggas under de kommande åren. Genom att använda biogas som energikälla uppnås betydande utsläppsminskningar inom transport och industri.

Hörby ligger i Skåne som kännetecknas av att det är tätt med jordbruk och gårdar med djuruppfödning. Det innebär att det finns gott om gödsel och andra restprodukter från jordbruket som kan användas för att producera biogas, och på motsvarande sätt kan biogasproduktionen minska jordbrukets klimatpåverkan i regionen.

Gasum har en mycket bra relation med Hörby kommun, som ser positivt på Gasums planerade projekt.
– Vårt samarbete när det gäller att utveckla markanvändningsplanen fungerar väldigt bra, säger Tor Husebø, vd Projects & Biogas Production på Gasum.

Tor Husebø säger att varje placering av anläggning är unik när det gäller förutsättningar och regionala särdrag.
– Men planeringen går framåt i snabb takt eftersom de flesta designlösningar redan prövas och testas i projekten i Götene och Borlänge, säger han.

Gasum har en ambitiös plan att bygga fem storskaliga moderna biogasanläggningar i Sverige under de kommande åren. Dessa ”Big Five” är en viktig del av företagets plan för att avsevärt öka tillgången på förnybar gas i de nordiska länderna.

Den planerade biogasanläggning i Hörby ligger precis intill motorvägen E22 vilket gör platsen idealisk när det gäller transportinfrastruktur. Anläggningen kan ta emot upp till 500 000 ton av ett brett spektrum av råvaror per år.

Huvudparten av råvarorna kommer att bestå av restprodukter och avfall från jordbrukssektorn. Det innebär fast och flytande gödsel från boskap, spannmål och ensilage. Förutom biogas kommer anläggningen årligen att producera upp till 480 000 ton återvunnen biogödsel av hög kvalitet som kommer att återföras till de det lokala jordbruket för odling av grödor.

Gasum har ännu inte fattat det slutliga investeringsbeslutet, men planeringsprocessen fortsätter med full kraft för att säkra alla nödvändiga tillstånd och markanvändningsplanen med kommunen. Hörbyprojektet har, liksom de övriga Big Five-anläggningarna, beviljats medel från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet.

Om allt går som planerat kommer anläggningen att börja producera 133 GWh biogas per år från och med slutet av 2026.
– Det innebär en imponerande minskning av koldioxidutsläppen, vilket möjliggörs genom att använda biogas i stället för fossila bränslen, säger Tor Husebø.

Gasums strategiska mål är att tillgängliggöra sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas per år på marknaden vid 2027. Det är fyra gånger mer än idag och skulle innebära en sammanlagd årlig minskning av koldioxidutsläppen på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-19 13:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Biobränsle Biogas Biogaslastbil CO2 Fossilfritt Drivmedel Gasum Hörby Jordbruksavfall Klimatklivet