Genrebild. Foto: Volvo Lastvagnar Genrebild. Foto: Volvo Lastvagnar

3,4 miljoner laddstationer saknas

EU satsar stort på elbilar för att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter. Målen är högt satta: en minskning med 55 procent till 2030 och helt bort med dem till 2035. Det är en nödvändighet, inte ett val, skriver den EU-specialicerade nättidningen Euractiv.

Men att bara sätta mål räcker inte. Byggandet av laddningsstationer halkar efter. I dag finns bara cirka 630 000 i EU, långt ifrån de 3,5 miljoner som krävs till 2030. Det här skriver Euractiv.

Nuvarande infrastruktur är inte bara för liten utan också dåligt fördelad. Många länder, särskilt i Östeuropa, har få laddningsstationer, medan andra, som Nederländerna, Frankrike och Tyskland, är bättre rustade.

Det här skapar klyftor och hotar EU:s sammanhållning. Att få till en bättre balans är viktigt för att alla ska kunna dra nytta av övergången till elbilar.

För att lyckas måste det inte bara byggas fler laddningsstationer utan också förbättra infrastrukturen. Det handlar inte bara om att öka antalet stationer utan också om att integrera dem i elnätet på ett effektivt sätt. Utbyggnaden måste ske snabbt och smart för att vara framgångsrik.

Men byggprocessen är långsam och regler för tillstånd och planering är komplicerade. Det kostar också pengar att uppgradera elnätet.

Även om utmaningarna är stora finns det hopp. Antalet laddningsstationer har sexfaldigats sedan 2017, och privata laddningspunkter blir allt vanligare.

Men EU:s beslutsfattare måste agera nu för att göra elbilar tillgängliga för alla. Det handlar inte bara om att sätta mål utan också om att ge rätt incitament för att bygga ut infrastrukturen. Bara då vi kan göra elbilar till en praktisk lösning för framtiden.

Även om utmaningarna är stora finns det hopp, skriver Euractiv.

Om artikeln

Publicerad: 2024-06-05 08:59
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering EU Laddinfrastruktur