Gustav Hemming (C), klimatregionråd i Stockholm, är glad över att Stockholm minska sina utsläpp. Gustav Hemming (C), klimatregionråd i Stockholm, är glad över att Stockholm minska sina utsläpp.

Region Stockholm minskar utsläppen

Samtidigt som utsläppen i Sverige och länet i stort, fortsätter Region Stockholm att minska sina utsläpp. Region Stockholms utsläpp av växthusgaser har minskat med 20 procent sedan 2019.

När Tidöregeringen ökar utsläppen och därmed förstör Sveriges gröna varumärke, tar Region Stockholm på sig ledartröjan för att sänka utsläppen, minska miljöpåverkan och nå klimatneutralitet redan 2035, säger Gustav Hemming (C), klimatregionråd.

Under 2023 var Region Stockholms direkta utsläpp av växthusgaser 163 000 ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 204 000 ton 2019. Regionens klimatpåverkan fortsätter att minska, bland annat tack vare mer förnybara drivmedel i sjötrafiken minskade utsläpp från trafikinvesteringar mer flergångsprodukter i sjukvården.

Läs även: Nu är det klart: Stockholm inför miljözon klass 3

Samtidigt som utsläppen har en tydlig nedåtgående trend, missar Region Stockholm målet (som är 21 procent) med en procentenhet.
– Nu lägger vi i en högre växel för att klara målet om 8-procentig utsläppsminskningstakt fram till 2035 då vi ska vara klimatneutrala. Det pågår ett stort arbete runtom i våra verksamheter för att ta fram Region Stockholms första klimathandlingsplan som ska staka ut vägen mot klimatneutralitet, säger Gustav Hemming.

Som stor aktör i Stockholmsregionen kan Region Stockholm verka för att snabba på den hållbara omställningen, visa vägen och påverka utvecklingen i länet. Region Stockholm kommer fortsatt prioritera ökad elektrifiering, bränslekonvertering och energieffektivisering.

Kopplat till konsumtionsbaserade utsläpp kommer större fokus ligga på cirkularitet och att införa resurseffektiva flergångsprodukter samt på att minska textilsvinnet inom hälso- och sjukvården.

Högt ställda hållbarhetskrav är i sig ett viktigt verktyg för att både sänka utsläppen och skapa efterfrågan på mer hållbara produkter och lösningar. Region Stockholm genomför enorma investeringar för att bygga ut kollektivtrafiken i vilket klimatpåverkan ska minska.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-07 12:58
Kategori: Nyheter
Taggar: Centerpartiet Elektrifiering Gustav Hemming Klimat Miljö Region Stockholm Utsläppsminskning