”Otillåtet kortuttag är tillåtet” – Transportföretagen välkomnar implementeringsråd

Transportföretagen välkomnar att regeringen nu inrättar ett implementeringsråd som tillsammans med förenklingsrådet skapar förutsättningar för regelförenkling för företag och större påverkan på framtida EU-regler.

Implementeringsrådet ska bevaka svenska företags intressen i ett tidigt skede i framtagande av nya EU-regler och ge rekommendationer. Regeringen betonande också vikten av att Sverige slutar överimplementera EU-regler.

Regeringen kommer att tillsätta ordförande och ledamöter i rådet, men det handlar om representanter för näringslivet och om personer med stor kunskap om EU-administrationen.
Regeringen har sedan tidigare även tillsatt ett förenklingsråd för att minska företagens regelbörda och administrativa kostnader.

Rådet kan föreslå förenklingar av befintliga svenska regelverk eller andra förenklingsåtgärder för företag.
-Det är positivt och efterlängtat att regeringen nu tillsätter även ett implementeringsråd vid sidan av redan tillsatta förenklingsrådet, säger Marcus Dahlsten, vd på Transportföretagen.

-Transportsektorn är omgärdad av mycket regler, i allt högre utsträckning av internationella regelverk, särskilt från EU. Överimplementering av EU-regler måste undvikas för att värna konkurrenskraften för den svenska gröna transportnäringen, tillägger han.

På transportområdet finns flera konkreta exempel på regelförenklingar som kan genomföras direkt. Ett sådant exempel är att åkerier och bussföretag får sanktionsavgifter i Sverige för kör- och vilotider för något som kallas ett otillåtet kortuttag. Som i själva verket är tillåtet enligt EU-rätten och är en del av normala förflyttningar av bussar och lastbilar under en dag.

Redan 2020 uppmärksammade Transportföretagen dåvarande regeringen om förenklingsförslaget men fortfarande fyra år senare finns överträdelsen kvar i det svenska regelverket. Ett annat exempel är att slopa fordonsskatt för avställda fordon, till exempel bussar. Idag krävs att fordonet är avställt minst 15 dagar, men skulle rent tekniskt kunna slopas från dag ett.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-28 16:20
Kategori: Nyheter
Taggar: Implementeringsråd Otillåtet kortuttag Politik Transportföretagen