Arkivbild/Proffs/Helsingborgs Hamn. Arkivbild/Proffs/Helsingborgs Hamn.

I dag öppnar nytt stöd för lastbilsladdning

För att elektrifiera de tunga vägtransporterna i Sverige behövs möjligheter att ladda i samband med lastning och lossning. Från och med i dag kan hamnar, fastighetsägare, logistikföretag med flera söka stöd hos Energimyndigheten för att installera laddstationer.

Tidigare har Energimyndigheten gett stöd till publika laddstationer längs Sveriges större vägar, ofta i anslutning till drivmedelsstationer och större rastplatser. När dessa projekt är färdiga kommer det att finnas ett relativt väl utbyggt publikt nätverk av laddinfrastruktur för tunga fordon i hela landet.

Publik laddinfrastruktur är en förutsättning för att elektrifieringen av fordon ska ta fart, men en stor del av laddningen kommer att ske i samband med lastning och lossning. Det är något som många i branschen har påtalat.

Som samordningsansvarig för transportsystemets laddinfrastruktur tar Energimyndigheten nu nästa steg för utbyggnaden genom en utlysning riktad till laddning vid lastning och lossning.
– Det kommer att göra stor skillnad för alla de företag som ställer om sina transporter, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten.

Den totala stödsumman är 850 miljoner kronor. Stödet går att söka under perioden 6 maj till 31 oktober och stödnivån är 20–50 procent beroende på storleken på företaget som söker. Det finns också en möjlighet till 5 procent extra i stöd om laddstationen byggs i något av EU:s utpekade stödområden. De inkommande ansökningarna hanteras i turordning och utan inbördes konkurrens.

De som söker stöd ska få snabbt besked.
– Alla som uppfyller kraven, bland annat att laddstationerna ska vara klara senast 2027 och drivas i minst fem år, får ta del av stödet så långt pengarna räcker, säger Olov Åslund, handläggare på Energimyndigheten.

Laddstationerna ska även vara öppna för alla transportörer som har ärenden på fastigheten under ordinarie öppettider. Man ska dessutom vara beredd att dela med sig av viss information, kunskap och data om laddningen.

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-06 09:05
Kategori: Nyheter
Taggar: Elektrifiering Ellastbil Energimyndigheten. Laddinfrastruktur Laddstation Lastbilsladdning