Det krävs förändringar för att göra chaufförsyrket attraktivt för att minska chaufförsbristen. Det krävs förändringar för att göra chaufförsyrket attraktivt för att minska chaufförsbristen.

EU uppmanas agera för för tredjelandsförares rättigheter och villkor

IRU och ETF har överlämnat sitt gemensamma uttalande om förare från tredje land till EU:s kommissionär för jobb och sociala rättigheter. Båda organisationerna förbinder sig att arbeta tillsammans för att förbättra arbetsvillkoren för förare från tredje land med full respekt för deras rättigheter.

Europas arbetsmarknadsparter för vägtransporter, IRU och European Transport Workers Federation (ETF), undertecknade och överlämnade sin gemensamma förklaring om att skapa ett europeiskt ramverk för att förbättra arbetsvillkoren för förare från tredje land som är anställda av EU-baserade företag till EU Jobs och kommissionären för sociala rättigheter Nicolas Schmit.

IRU och ETF uttryckte sitt engagemang för att göra föraryrket mer attraktivt och betonade inkluderingen av EU:s ungdomar och kvinnor samt förbättrade arbetsvillkor för förare från tredje land. Detta inkluderar erkännande av deras kvalifikationer och licenser i överensstämmelse med EU:s och nationella bestämmelser.

Det gemensamma uttalandet erkänner vägtransporternas avgörande bidrag till motståndskraft, mobilitetsnätverk och försörjningskedjor och understryker sektorns oumbärliga roll i ekonomin och som en avgörande sysselsättningsskapare. Den tar också upp den växande utmaningen med brist på yrkesförare.

EU:s kommissionsledamot för jobb och sociala rättigheter Nicolas Schmit sade att det gemensamma ETF-IRU-uttalandet är ett viktigt steg för att ta itu med bristen på arbetskraft och kompetens inom vägtransportsektorn. Det är en demonstration av de europeiska sektoriella arbetsmarknadsparternas åtagande att vidta åtgärder för att förbättra arbetsvillkor för förare utanför EU.

Utnyttjande av förare och dåliga arbetsförhållanden har ingen plats i EU. Jag välkomnar starkt dagens uttalande som borde vara en inspiration för andra sektorer”, sade Nicolas Schmit.

IRU:s generaldirektör i EU Raluca Marian sade: ”Detta gemensamma uttalande från Europas arbetsmarknadsparter för vägtransporter representerar en milstolpe i våra samarbeten för att ta itu med de utmaningar, inklusive förarbrist, som vägtransportsektorn står inför samtidigt som vi lägger tonvikten på att göra yrket öppet och attraktivt för alla.”

Om artikeln

Publicerad: 2024-05-03 15:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsmiljö Chaufförsbrist ETF EU EU Jobs IRU Tredjelandsförare