"Att ha bil ska inte vara en klassfråga", säger Anders Pripp (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden i Malmö stad. "Att ha bil ska inte vara en klassfråga", säger Anders Pripp (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna i tekniska nämnden i Malmö stad.

SD Malmö: ”Nej till förbud mot bensin- och dieselfordon

Tekniska nämnden har den 23 april beslutat skicka ett åtgärdsprogram mot trafikbuller på remiss. Sverigedemokraterna hade invändningar mot en formulering om införande av miljözon klass 3 i vilken endast renodlade elfordon och vissa gasdrivna fordon får framföras. ”Vi ville stryka den formuleringen, men fick inte gehör för det”, säger Anders Pripp (SD).

Efter en del turer vad beträffar Stockholms införande av miljözon klass 3, gav EU grönt ljus för införandet. Nu har även Malmö börjat ta steg mot att införa en miljözon klass 3.

I Malmös förslag till åtgärdsprogram anges inriktningar för arbetet mot trafikbuller utomhus vid bostäder, skolor, parker och torg. Men i programmet föreslås även införandet av miljözon klass 3 samtidigt med de bullerdämpande åtgärderna.

Malmö har i dag miljözon klass 1 i centrala delar av staden vilket innebär förbud att köra äldre tunga fordon som släpper ut för mycket föroreningar. Införande av miljözon klass 2 har diskuterats, något som SD Malmö sagt nej till då det innebär förbud även mot äldre personbilar.

Alla har inte råd att köpa nya moderna bilar. Det ska inte vara en klassfråga att ha bil”, säger Anders Pripp, gruppledare för SD i tekniska nämnden.

Nu föreslås i åtgärdsprogrammet mot trafikbuller att klivet tas direkt till miljözon klass 3, det vill säga att endast rena elfordon tillåts. Miljözon klass 2 anses daterad då den ger för liten effekt då den medger framförandet av bensin-, diesel-, gas- och etanolbilar som uppfyller utsläppskrav som fastställdes i EU för flera år sedan.

SD Malmö reagerade mot att förslaget om miljözon klass 3 finns med i åtgärdsprogrammet då man tycker det är märkligt att det nu i det närmaste smygs in ett sådant här viktigt förslag om att förbjuda bensin- och dieseldrivna bilar i delar av Malmö.
– Vi har redan i dag låga utsläppsnivåer så känslan som jag vet att många Malmöbor delar med oss är att de här miljözonerna egentligen handlar om att göra det allt svårare för folk att köra bil, säger Anders Pripp.

SD Malmö fick inget gehör för att stryka formuleringen om införandet av miljözon klass 3. Åtgärdsprogrammet mot trafikbuller ska nu ut på remiss, beslut tas i kommunfullmäktige längre fram.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-24 09:16
Kategori: Nyheter
Taggar: Anders Pripp Bulleråtgärder Miljözon Klass 3 Sverigedemokraterna