Den rosa markeringen i kartan visar området för miljözon klass 3. Kartbild: Trafik Stockholm Den rosa markeringen i kartan visar området för miljözon klass 3. Kartbild: Trafik Stockholm

EU ger grönt ljus till ny miljözon i Stockholm

EU-kommissionen ger grönt ljus till Stockholms nya miljözon. Från och med 31 december 2024 portas renodlade bensin- och dieselbilar från en del av City. Syftet är att komma till rätta med den dåliga luftkvaliteten. Det skriver Miljöpartiet Stockholms Stad i ett pressmeddelande.

Stockholm har beslutat att införa miljözon klass 3 i ett område i City. I januari 2024 inledde EU-kommissionen en granskning för att säkerställa att förändringen inte bryter mot den fria rörligheten i unionen. Nu står det klart att kommissionen inte har några invändningar.

– Det här betyder att införandet av miljözonen fortsätter som planerat. Natten till nyårsafton 2024 blir Stockholm först i världen med att porta bensin- och dieselbilar från en del av City, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

I början av 2023 enades EU:s medlemsländer om att helt fasa ut försäljningen av bensin- och dieselbilar i unionen. Lars Strömgren är positivt inställd till att EU-kommissionen också ställer sig bakom lokala förbud mot bensin- och dieselbilar.

– Runt om i hela Europa brottas politiker med avgaser och dålig luft som särskilt skadar barn och äldre. EU-kommissionens ställningstagande är ett styrkebesked för alla som kämpar för friskare städer, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Stockholms nya miljözon är en del av ett långsiktigt arbete för en stad utan avgaser. Redan 2021 slog staden fast att innerstan ska vara utsläppsfri senast 2030. Idag har en blocköverskridande majoritet av partierna i Stockholm tagit ställning för samma mål.

– Vi ser att omställningen till en utsläppsfri innerstad behöver göras stegvis. Miljözon klass 3 är ett viktigt kliv på vägen mot ett Stockholm med renare luft och trevligare gator, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

För att förankra införandet av miljözonen har Stockholm arrangerat nio större dialogtillfällen med intressenter i det aktuella området. Totalt har staden haft möten med över 80 enskilda aktörer och branschorganisationer.

– Generellt sett finns det ett starkt stöd för att fasa ut bensin och diesel i Stockholm, även om det finns olika åsikter om detaljerna. Bland företagare tycker vissa att stadens plan är för ambitiös, medan andra efterfrågar en större zon, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Stockholms nya miljözon omfattar inledningsvis 20 kvarter i City som täcker ungefär 180 000 kvadratmeter. Miljözonen kommer att utökas i en andra etapp som beslutas under första halvan av 2025.

Om artikeln

Publicerad: 2024-04-18 09:57
Kategori: Nyheter
Taggar: Miljöpartiet Miljözoner Stockholm