Arendal 2 är den största hamnutbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 70-talet. Här testas utsläppsfria grävarbeten genom en elgrävmaskin som får el via en vätgasgenerator. Bild: Göteborgs Hamn AB. Arendal 2 är den största hamnutbyggnaden i Göteborgs Hamn sedan 70-talet. Här testas utsläppsfria grävarbeten genom en elgrävmaskin som får el via en vätgasgenerator. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Vätgassamarbete i Göteborgs Hamn

Göteborgs Hamn har inlett ett vätgassamarbete med Hitachi Energy och Skanska och under de senaste veckorna har utsläppsfria grävarbeten utförts i ett av Göteborgs Hamns största infrastrukturprojekt någonsin. Det via en vätgasgenerator med en helt ny teknik som pilottestats i projektet.

Generatorn är en skalbar och flyttbar plug-and-play-lösning som enkelt kan flyttas och användas omedelbart. Den innehåller bränslecellsmoduler, kraftelektronik, kylning, hjälpsystem och ett intelligent styrsystem. Hitachi Energys teknikpartner, PowerCell Group, tillhandahåller kraftmodulerna och kunskapen om integrering av bränsleceller.

Pilottesterna på det nya terminalområdet Arendal 2 i Göteborgs Hamn är den första demonstrationen av Hitachi Energys vätgasgenerator på en faktisk arbetsplats.
Generatorn har varit i drift i två veckor med grön vätgas från Linde Gas för att generera el till en laddstation på plats.

Laddstationen levererar i sin tur el till en eldriven grävmaskin från AB Volvo, som används i ett av hamnens stora infrastrukturprojekt där 140 000 kvadratmeter ny terminalyta tillskapas i Göteborgs Hamns ytterhamnar.

Göteborgs Hamn har som mål att minska hamnrelaterade CO2e-utsläpp med 70 procent från Vinga ute till havs till och med hela Göteborgsområdet på landsidan. Stort fokus ligger på att skapa förutsättningar för sjöfartens och landtrafikens omställning genom fossilfri infrastruktur och tillgång till en mix av alternativa bränslen.

Vätgas har en växthusgasreducerande potential i alla dessa delar. Det menar Viktor Allgurén, som är innovationschef på Göteborgs Hamn AB.
– I en blandad och energiintensiv verksamhet som en hamn är finns väldigt många användningsområden. Det kan vara som bränsle för lastbilar, lok eller hanteringsutrustning i terminalerna, för framdrift av fartyg, eller för att stötta elnätet när ett fartyg är elanslutet vid kaj. Så användningen av vätgas passar perfekt in i hamnkontexten, avslutar Viktor Allgurén.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-21 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: CO2 Fossilfria transporter Göteborgs hamn Hitachi Energy Power Cell Group Vätgas