MAN på väg mot autonomi

I samarbete med tillverkaren av automatiserade körsystem Plus, utvecklar MAN förarlös fordonsteknik för körning mellan logistiknav. Tekniken är designad för att optimera transporter, minska olyckor orsakade av trötthet och hjälpa transportörer med förarbristen.

Lukas Walter, försäljningschef på MAN Truck & Bus SE, säger att i den applikationsorienterade utvecklingen av autonoma lastbilar är projektpartnerskap med logistikanvändare, infrastrukturoperatörer och teknikspecialister avgörande för MAN. ”Med Plus har vi fått en beprövad specialist för automatiserade körsystem i kommersiella fordonsapplikationer som partner. Syftet är att alltmer integrera förarlös körning med praktiska projekt inom konkreta nav-till-nav logistiktransporter och på så sätt påskynda serieintroduktionen av autonoma körsystem.”

Samarbetet inkluderar MAN:s moderbolag Traton Group som kommer att samarbeta med Plus för att utveckla autonoma körsystem även för andra märken.

Shawn Kerrigan, operativ chef och medgrundare av Plus, säger om samarbetet med MAN att detta kommer att förändra hur gods flyttas och man vill påskynda den globala kommersialiseringen av förarlösa lastbilar med MAN.

Detta är den senaste i MAN:s utveckling för autonom körning. Under två år från 2018 testade företaget förarlösa fordon i hamnen i Hamburg som arbetar med containerhantering. Det var ett gemensamt forskningsprojekt med Hamburger Hafen und Logistik AG. Året därpå lanserades ANITA-projektet med fyra partners för att integrera autonoma lastbilar i väg till järnväg-processen.

Sedan 2022 har MAN varit en del av en grupp bestående av tolv industripartners som förstår lagstiftningen kring användningen av autonoma fordon på vägen. För att testa sin teknik planerar företaget att genomföra praktiska provkörningar med en säkerhetsförare närvarande.

Med sikte på serietillämpning kommer MAN att skärpa sitt fokus under 2025 till specifika transportkrav för att utveckla teknologisviter för dessa miljöer och behov, skriver Commercial Motor.

Om artikeln

Publicerad: 2024-03-18 14:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Autonoma transporter Autonomi MAN Plus Självkörande Fordon Traton Group