Vi var på plats när Postnord i ett samarbete genomförde en riktad insats för utbildning av personer utan svensk bakgrund. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs/arkiv. Vi var på plats när Postnord i ett samarbete genomförde en riktad insats för utbildning av personer utan svensk bakgrund. Foto: Heidi Bodensjö/Proffs/arkiv.

Tyska folkhögskolan erbjuder yrkesspråkkurser

Bristande språkkunskaper, inte minst bland chaufförer i internationell trafik, kan få negativa konsekvenser. Många förare är stationerade i länder inom EU där tyska, engelska och franska är gångbara språk, men om föraren endast kan sitt eget modersmål och möjligen ryska, kan det uppstå problem med såväl förståelsen av fraktdokument samt kommunikation när en olycka inträffar. I Tyskland satsar man på yrkesspråksundervisning för bland annat yrkesförare. Även i Sverige har det gjorts riktade insatser.

I dag kör många lastbilschaufförer i internationell trafik inom EU med språkkunskaper som begränsar sig till exempelvis det egna modersmålet och kanske ryska. Så är det även i Sverige. Hur ska de kunna läsa svenska fraktsedlar? Och hur kommunicerar de med Räddningstjänsten om något går fel med en farligt godstransport de utför?

I större delen av EU är franska, tyska och engelska gångbara språk oavsett nivå, men om föraren inte kan något av dessa ens på hjälplig nivå kan problem uppstå. Det kan leda till onödiga böter och i förlängningen kan det påverka miljö och trafiksäkerhet.

Som en del av ett finansieringsprojekt från det federala ministeriet för utbildning och forskning har den tyska vuxenutbildningsföreningen utvecklat digitalt läromedel för jobbspecifika tyska lektioner av (blivande) professionella förare. Körskolor, utbildningsleverantörer och företag kan använda detta erbjudande gratis.

Den tyska folkhögskolan erbjuder cirka 200 interaktiva övningar som lär ut specialordförråd. Dessutom övar deltagarna med formulär, listor och papper. Ämnen som behandlas inkluderar avgångs- och lastkontroll, identifiering av farligt gods, olycksrapporter och skaderapportering.

Även i Sverige har det gjorts riktade satsningar för att hjälpa yrkesarbetande med annan bakgrund än det land de befinner sig i och ska arbeta i.

Redan 2019 berättade Proffs om när Postnord i Malmö gjorde en riktad insats för att få förare med icke-svensk bakgrund att söka sig till chaufförsyrket – Driver Academy. Det var ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen i Malmö, Postnord och Grönlunds Trafikskola för att utbilda 300 nya chaufförer.

Satsningen riktade sig till kategorin som innehade ett svenskt B-körkort. De fick ansöka och först göra ett körprov med en trafiklärare. Klarade de det (något inte alla gjorde), fick de genomgå utbildningen till yrkesförare.

Till sin hjälp fick de en app, Lingio, med yrkesspecifika uttryck och ord som de även tog med sig ut i sitt yrkesverksamma liv.

Vi frågar Postnord om samarbetet fortfarande pågår.
– Drivers Academy var ett projekt som drevs tillsammans med extern aktör och är avslutat. Efter utvärderingen har vi valt att inte förlänga projektet, säger Postnord.
Anledningen till att projektet inte fortsatte var att den sammantagna bedömningen av investeringen av tid och resurser inte stod i kurs med utfallet man väntat sig.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-21 15:55
Kategori: Nyheter
Taggar: Arbetsförmedlingen Chaufförsutbildning Grönlunds Trafikskola Lingio PostNord