Foto: José Luis Gálvez, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons. Foto: José Luis Gálvez, CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons.

Undantag för förare på grund av bondeprotester i Spanien

Det spanska transportministeriet beslutade att under en vecka införa lättnader i regelverket för kör- och vilotider, detta på grund av de omfattande bondeprotesterna.

Lättnaderna infördes den 19 februari och i dag är det sista dagen kör- och vilotiderna får utökas. Den dagliga körtiden höjdes till 10 timmar och veckokörtiden till 60 timmar. Beslutet fattades av det spanska transportministeriet som svar på trafikstörningarna orsakade av böndernas protester över hela Spanien.

Förare som fastnat i trafikstockningar orsakade bondeprotesterna undantogs från kör- och vilotidsreglerna förutsatt att förlängningen av arbetstiden inte äventyrade säkerheten.

Lättnaderna började gälla kommer att gälla i Spanien från måndag 19 februari till måndag 26 februari.

De undantag från arbetstidsbestämmelserna i förordning 561/2006 som gällde under den gångna veckan var följande:
öka den maximala dagliga körtiden från 9 timmar till 10 timmar
• en ökning av den maximala körtiden per vecka från 56 till 60 timmar
möjlighet att minska dygnsvilan från 11 timmar till 9 timmar
möjlighet att skjuta upp starten av veckovila efter mer än sex 24-timmarsperioder.

Huruvida undantagen behöver fortsätta att gälla, återstår att se, skriver Trans.INFO.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-27 09:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Bondeprotester Godstransporter Kör- och vilotider Spanien Undantag från kör- och vilotider