Den nya förarplattformen ska ge relevant information om chaufförsyrket genom att ge grundlig information om fördelarna med att, i detta fall, vara Girteka-chaufför. Den nya förarplattformen ska ge relevant information om chaufförsyrket genom att ge grundlig information om fördelarna med att, i detta fall, vara Girteka-chaufför.

Girteka skapar ny förarplattform i kampen mot förarbrist

Förarbristen är inte bara en rubrik. Det är ett allvarligt problem som når kritiska nivåer. Enligt IRU finns det mer än 2,6 miljoner lediga chaufförsjobb i hela världen och mer än 380 tusen i Europa. De övergripande konsekvenserna av denna situation kan bli ännu värre eftersom en tredjedel av yrkesförarna snart går i pension. Alla företag kämpar på olika sätt för att rekrytera chaufförer. Här berättar Girteka Logistics om ett av sina arbetssätt.

Girteka har lanserat en ny plattform för förare och framtida potentiella förare för att främja jobb som lastbilschaufförer och övertyga människor att ta första steg in i yrket genom att gå med i ett team.

Man har lanserat en ny webbplats för förare vilken är en plattform som i framtiden kommer att ge all relevant information om möjligheterna att arbeta som lastbilschaufför. Genom att ge djup och grundlig information om fördelarna med att, i detta fall, vara Girteka-chaufför kommer plattformen också att fokusera på att beskriva chaufförsjobbet med de fördelar som chaufförsyrket i dag har i verkligheten.

Idén med plattformen är enkel. Det handlar om att föra fram åsikter, erfarenheter, och kunskap genom befintliga förare, argument för unga generationer, både manliga och kvinnliga, att överväga en karriär som professionell lastbilschaufför.

Girteka menar att de har en unik möjlighet för att erbjuda både erfarna yrkesförare och blivande förare en bred bas av kunskap och möjligheter.
– Å ena sidan med oss som yrkesförare kan du få olika fördelar när du fokuserar på att förbättra ens färdigheter. Å andra sidan har nya möjlighet att lära sig under överinseende av rutinerade förare. Genom att dela expertis och kunskap berikar vi inte bara enskilda karriärer utan bidrar även med värdefulla insikter till hela logistikekosystemet, förklarar Oksana Karpovičienė, chef för HR-expansionsavdelningen på Girteka Group.

Plattformen kommer att expandera under de kommande månaderna för att tillhandahålla relevant utbildningsmaterial och tips för nya och befintliga yrkesförare. Hur man mår fysiskt bra, hur man upprätthåller goda fysiska förhållanden, hur man byter däck, eller hittar en ordentlig parkeringsplats samt de senaste digitala lösningstesterna eller förändringar i lagar och krav i varje land i Europa, är bara en liten del av vad som kommer att finnas på plattformen snart.

Dessutom kommer utbildare från Girteka Group att dela med sig av sin kunskap och information för att höja kvaliteten på de tjänster som varje förare tillhandahåller. I lättförståelig form kommer en tvåspråkig version, presenterad i enkel textform, infografik eller video att adressera behoven hos framtida anställda i logistikföretag för att ge omfattande kunskap, förståelse och förberedelser för att bli yrkesförare.

Girteka ser plattformen som en plats där alla dagens yrkesförare och framtida förare ska kunna hitta relevant information, användbara resurser eller nya jobbmöjligheter.
– Men vi har också i åtanke ett mål om att föra viktiga beslutsfattare och samhällen närmare vikten av chaufförsjobb, de utmaningar som dessa och logistikföretag står inför och beroende, som vi inte bara kan undvika genom att inte se. Våra yrkesförare stöder idag vårt dagliga liv genom att leverera varor och produkter till alla hörn av Europa, avslutar Oksana Karpovičienė.


Om artikeln

Publicerad: 2024-02-22 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Chaufförsbrist Chaufförsplattform Girteka Yrkesförare