Bondeprotesterna i Frankrike påverkar lastbilschaufförers säkerhet samt den fria rörligheten av gods, menar IRU. Foto: IRU. Bondeprotesterna i Frankrike påverkar lastbilschaufförers säkerhet samt den fria rörligheten av gods, menar IRU. Foto: IRU.

Franska protesterna: Europeiska kommissionen överväger alternativ med IRU

IRU och dess medlemsförbund i Frankrike, Rumänien och Spanien har träffat EU:s transportkommissionär Adina Vălean om åtgärder för att skydda chaufförer och vägtransportörer under de pågående franska bondeprotesterna.

Kommissionsledamoten Adina Vălean bjöd in IRU tillsammans med sina vägtransportföreningsmedlemmar från Frankrike (FNTR), Rumänien (UNTRR) och Spanien (ASTIC),för att diskutera situationen för blockaderna och attackerna mot gods som transporteras på vägar i samband med den franska bondeprotesten. De rapporterade attackerna har riktats mot spanska och rumänska lastbilar som fraktar jordbruksprodukter och kött från Spanien.

Adina Vălean fördömde våldet mot förare och deras gods och sammanfattade de åtgärder som vidtagits för att stödja sektorn. ”Vägtransporter är avgörande för våra leveranskedjor och inre marknad och lastbilschaufförer är viktiga arbetare som tillhandahåller nödvändiga varor till europeiska medborgare och företag. Deras säkerhet och säkerhet är av största vikt”, sade hon.

IRU:s generaladvokat i EU Raluca Marian sade: ”Situationen är oacceptabel. De franska bondeprotesterna äventyrar yrkesförare som helt enkelt försöker göra sitt jobb och få varor till EU-medborgare, företag och samhällen.”

Vălean nämnde flera åtgärder som hon har vidtagit efter att ha sett bevisen från protesterna som vägtransportsektorn skickat. Det har även skickats ett brev adresserat till Christophe Béchu, Frankrikes minister för ekologisk övergång och territoriell sammanhållning. I sitt brev efterlyste Vălean brådskande åtgärder för att säkerställa säkerheten för chaufförer och säkerheten för dem och deras last på franskt territorium.

Parallellt har EU-kommissionen krävt ett brådskande möte med nätverket av nationella transportkontakter för att diskutera åtgärder som medlemsstaterna planerar att vidta för att säkerställa att det europeiska transportnätet fungerar säkert och korrekt under de utbredda protesterna.

Raluca Marian uttrycker tacksamhet gentemot Vălean för hennes energiska agerande i denna viktiga fråga. ”Åtgärder från EU och medlemsstaterna är brådskande för att se till att situationen inte går utom kontroll, för att hålla viktiga handelskorridorer öppna och, viktigast av allt, för att skydda våra förare”, säger han.

IRU och föreningarna betonade också vikten av information till allmänheten om de områden där protester förväntas så att gods kan omdirigeras.

IRU kommer att hålla kommissionen uppdaterad om hur protesterna och deras inverkan på vägtransporterna utvecklas på plats. Kommissionen kommer noga att övervaka de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att skydda förare och deras last och vidta ytterligare åtgärder om det behövs.

Mötet följer efter ett brev från IRU som uppmanar EU-kommissionen att ingripa och kräva att berörda medlemsstater håller viktiga handelskorridorer öppna och säkerställer fri rörlighet för varor.

Mer specifikt uppmanade IRU kommissionen att uppmuntra drabbade medlemsstater att vidta omedelbara förebyggande åtgärder för att underlätta den fria rörligheten för varor genom att tillåta obehindrat tillträde till viktiga handelsvägar för att skydda förarna genom att garantera tillräcklig säkerhet och lämpliga faciliteter och att uppmuntra medlemsstaterna att tillhandahålla offentlig information om tillträde till motorvägar.

Om artikeln

Publicerad: 2024-02-02 11:00
Kategori: Nyheter
Taggar: Adina Valean EU-kommissionen Franska Bondeprotester IRU Raluca Marian Trafiksäkerhet Vägblockader