"En utbildning mot transportsektorn leder till jobb”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen. "En utbildning mot transportsektorn leder till jobb”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

Fordons- och transportprogrammen i topp

I tidningen Näringslivets nya sammanställning gällande yrkesutbildningar som ger jobb kommer Fordons- och transportprogrammet i topp. ”Undersökningen talar sitt tydliga språk. En utbildning mot transportsektorn leder till jobb”, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen.

67 procent efter ett år och 77 procent efter tre år, så hög är etableringsgraden för de utbildade som har fått jobb när de gått fordons- och transportprogrammet. Det innebär också att programmet är det som toppar tidningen Näringslivets sammanställning över yrkesutbildningarna, även när det gäller medianinkomst hamnar programmet i toppen med 27 900 kronor i månaden.

Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning hos Transportföretagen, kommenterar undersökningen.
– Undersökningen talar sitt tydliga språk. En utbildning mot transportsektorn leder till jobb och ger samtidigt politiker och andra beslutsfattare ett underlag vid fördelningen av utbildningsresurser. Väljer de att satsa på transportrelaterade utbildningar kan de i förlängningen räkna med ökade skatteintäkter på orten, säger Caj Luoma.

Vill du läsa artikeln i tidningen Näringslivet, finner du den här.