Detta är en Peterbilt Model 579EV. Detta är en Peterbilt Model 579EV.

Samriskföretag för battericellstillverkning i USA

Accelera™ från Cummins, Daimler Trucks & Buses US Holding LLC och PACCAR har ingått ett samarbete och har valt Marshall County, Mississippi, som den framtida platsen för avancerad battericellstillverkning.

Det gemensamma företaget är ett så kallat samriskföretag och kommer att starta battericellsproduktion för kommersiella elfordon vilket förväntas skapa mer än 2 000 amerikanska tillverkningsjobb, med möjlighet till ytterligare expansion när efterfrågan växer. Fabriken på 21 gigawattimmar (GWh) förväntas börja producera battericeller 2027.

Samriskföretaget mellan Accelera, Daimler Truck och PACCAR tillkännagavs i september 2023 och kommer att skapa förutsättningar att leverera kostnadseffektiv och differentierad battericellsteknologi som för att stödja införandet av elfordon för mellan och tunga kommersiella transporter. Accelera, Daimler Truck och PACCAR kommer vardera att äga 30 procent och gemensamt kontrollera verksamheten som kommer att fokusera på litium-järn-fosfat (LFP) batteriteknik för kommersiella, batterielektriska lastbilar.